Technologie

PGE rozpoczyna przetarg na budowę sieci rdzeniowej LTE450

PGE ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Przedmiot zamówienia ma być wykonany do końca 2023 r., a gwarancja i utrzymanie sieci ma być świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 r.

– Sieć łączności LTE450 to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE. Technologia LTE zapewnia łączność głosową, a także, niezbędną w obecnych czasach, szerokopasmową. Nowoczesna sieć LTE450 i budowany system telekomunikacyjny będą wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewnią niezawodną łączność dyspozytorską i zdalną komunikację z licznikami energii – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Plan działań PGE na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 r. podstawowych usług sieci LTE450, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki.

Zamówienie w ramach przetargu obejmuje dostawę i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 (produkcyjnego i testowego), umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji szerokopasmowej dla urządzeń pracujących w technologii LTE450.
W zakresie podstawowym znajdują się również dostarczenie szkoleń z zakresu eksploatacji i utrzymania wdrażanych środowisk do 31 grudnia 2023 r. Ponadto, od wykonawcy wymagane będzie świadczenie usługi gwarancji i wsparcia oraz utrzymania technicznego dla wdrożonych środowisk w terminie do 8 sierpnia 2033 r.

Szczegóły postępowania, w tym bezpłatny, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów znajdują się w systemie zakupowym Grupy PGE: www.swpp2.gkpge.pl. Informacje o przetargu zostały przekazane także do opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Przetarg zgodny z Prawem Zamówień Publicznych odbywa się w trybie negocjacji sektorowych. Wnioski można składać do 15 marca 2022 r. do godz. 14:00.

***

PGE Systemy to spółka zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane będą przetargi.

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Ponadto, odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat faktycznego zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m. in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama