Paliwa dla energetyki

Rozpoczyna się budowa kotłowni gazowej na terenie Elektrociepłowni w Kielcach

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach oficjalnie przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy – spółce SBB ENERGY. Nowa kotłownia gazowa będzie się składać z zespołu pięciu wodnych kotłów gazowych o łącznej mocy 160 MWt.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie kotłownia gazowa, która zastąpi pracujące obecnie kotły węglowe WR25. Na moc cieplną kotłowni składać się będzie zespół pięciu wodnych kotłów gazowych o mocy 32 MWt każdy. Dodatkowo powstanie infrastruktura niezbędna do wyprowadzenia mocy cieplnej, budowy przyłączy oraz pozostałych elementów, koniecznych do funkcjonowania zakładu. Po zrealizowaniu tej inwestycji wytwarzanie gorącej wody na potrzeby ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z terenu Kielc będzie odbywało się z urządzeń przyjaznych dla środowiska.

– Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach realizuje swoje  inwestycje, które pozwolą odejść od spalania węgla na rzecz mniej emisyjnego paliwa gazowego. Otrzymane pozwolenie na budowę oraz przekazanie placu budowy wykonawcy oznacza, że projekt wkroczył w kolejny etap rozpoczęcia prac budowlanych. To ważna inwestycja dla mieszkańców Kielc. Kotłownia gazowa zapewni bezpieczeństwo energetyczne miastu i umożliwi podłączanie w przyszłości nowych odbiorców do miejski sieci. Zastosowanie kotłów gazowych polepszy też jakość powietrza w mieście – podkreślił Zbigniew Duda, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Inwestycja powstanie na niezagospodarowanym terenie, należącym do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Przekazanie kotłowni do eksploatacji zaplanowane jest na koniec 2022 r.

W Elektrociepłowni w Kielcach powstanie również blok kogeneracyjny, który będzie się składał z turbiny gazowej o mocy elektrycznej ok. 8 MWe i wodnego  kotła odzysknicowego o mocy cieplnej ok. 14 MWt. 8 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji. Wpłynęło łącznie 5 ofert, obecnie trwa ich ocena przez Komisję Przetargową. Planowany termin przekazania układu kogeneracyjnego do użytku to koniec 2023 r. Dla tego zadania wydana została już Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oddział podpisał też umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej. Planowana moc przyłączeniowa to 20 000 m3/h.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: Gdynia, Gdańsk, Kraków.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama