OZE

PGE Energia Odnawialna będzie współpracować z Politechniką Wrocławską

PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. Dla spółki oznacza to transfer wiedzy w zakresie opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej będziemy mogli wprowadzić w naszej elektrowni szczytowo-pompowej innowacyjne rozwiązania mające wpływ na efektywność produkcji i optymalizacje procesów technologicznych. Z drugiej strony liczę na propozycję działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, hydrologią i hydroenergetyką – mówi Sławomir Szostak, Dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Dla uczelni podpisanie umowy z PGE Energia Odnawialna oznacza możliwość przeprowadzania badań rozwojowych oraz uruchomienie praktyk dla studentów, a docelowo pozwoli dostosować program nauczania do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo współpraca PGE Energia Odnawialna z Politechniką Wrocławską ułatwi obu stronom staranie się o granty i zewnętrzne finansowanie prac badawczo-rozwojowych.

Wydział Mechaniczno-Energetyczny jest miejscem, w którym na co dzień prowadzi się badania związane z najbardziej aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed energetyką zarówno konwencjonalną jak i odnawialną. Co oczywiste, badania te nie mogą się odbywać bez aktywnego udziału partnerów z sektora energetycznego. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z PGE Energia Odnawialna – zauważył prof. Piotr Szulc z Politechniki Wrocławskiej.

Elektrownia w Dychowie to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Zbudowana jeszcze przed II wojną światową pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego. Jest zasilana przez kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający spiętrzone – na jazie w Krzywańcu – wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni.

Elektrownia jest wyposażona w trzy turbozespoły pionowe z turbinami Kaplana o mocach 3 x 29,325 MW oraz cztery zespoły pompowe o wydajności 18m³/s każdy z silnikami synchronicznymi o mocach 2 x 5,9 MW i 2 x 5,74 MW. W przypadku wystąpienia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym awarii katastrofalnej, obiekt w Dychowie – pełniąc rolę elektrowni rozruchowej – może zapewnić dostawę mocy rozruchowej przez okres co najmniej 5 godzin przy średnim obciążeniu około 17 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama