CSR w Energetyce

PGE GiEK: blisko 5,5 mln zł na wsparcie lokalnych społeczności w 2021 r.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wspiera lokalną społeczność pięciu województw, na terenie których prowadzi swoją działalność biznesową. Tylko w 2021 roku przeznaczyła niemal 5,5 mln złotych na działania sponsoringowe oraz charytatywne.

PGE GiEK każdego roku podejmuje wiele akcji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizuje projekty mające na celu ochronę środowiska, aktywizację pracowników w działalności wolontariackiej czy wsparcie edukacji poprzez realizację programów stażowych i kształcenie młodzieży w klasach patronackich PGE. Nieodzownym elementem zaangażowania społecznego jest również działalność sponsoringowa oraz charytatywna. 

Odpowiedzialność społeczna to niezwykle ważny dla spółki PGE GiEK element strategii. To długofalowe działanie, mające na celu budowanie trwałych relacji z otoczeniem, a także realna możliwość wpływu na rozwój regionów, w których na co dzień żyją pracownicy spółki i ich rodziny – zaznacza Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Sponsoring dobrej sprawy 

W 2021 r., w ramach działalności sponsoringowej, spółka przeznaczyła blisko 3,5 mln na projekty wspierające społeczności lokalne. Uczestniczyła w promowaniu polskiej kultury i sztuki. Wspierała i popularyzowała zarówno zdrowy styl życia, kulturę zdrowia, oświatę, wypoczynek, rekreację, jak również rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.

Starając się być bliżej mieszkańców, PGE GiEK podjęła współpracę z ośrodkami kultury, a w tym między innymi z Teatrem Ziemi Rybnickiej na Górnym Śląsku, czy gryfińską biblioteką w woj. zachodniopomorskim i Ośrodkiem Kultury w Zawidowie na Dolnym Śląsku. Ponadto, Spółka od wielu lat jest tytularnym sponsorem ekspozycji multimedialnej PGE Giganty Mocy w Bełchatowie przybliżającej procesy kształtowania się złóż węgla brunatnego, technologii jego wydobycia oraz produkcji energii elektrycznej, realizowanych w bełchatowskich oddziałach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – kopalni i elektrowni. Uwagę zwraca również aktywność spółki w Rybniku, gdzie od lat prężnie działa Fundacja Elektrowni Rybnik. Oprócz stworzenia profesjonalnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej, każdego roku wspiera ona wiele pozytywnych inicjatyw społecznych. Promuje zdrowie i stawia na całoroczną działalność edukacyjną i kulturową.

Spółka kontynuowała również współpracę jako mecenas 2021-2022 r. z Filharmoniami w Szczecinie oraz Opolu.

– To był kolejny rok, w którym zdecydowaliśmy się na współpracę z Filharmonią Szczecińską i Filharmonią Opolską, a tym samym na kontynuację propagowania muzyki na najwyższym poziomie artystycznym – mówi Andrzej Legeżyński. 

PGE GiEK jest także solidnym partnerem wydarzeń naukowych. Świadczą o tym konferencje, którym spółka w ub. r. towarzyszyła, a wśród nich: XIX Opolski Festiwal Nauki, Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, czy XXIII Sympozjum Naukowo-Techniczne “ENERGETYKA-BEŁCHATÓW” 2021 – największe wydarzenie branży energetycznej w kraju, w którym co roku bierze udział od 600 do 800 uczestników.

W ramach działalności sponsoringowej, pomoc finansową otrzymały również kluby sportowe, w tym m. in. GKS Bełchatów, ROW Rybnik, Gwardia Opole czy MKS Granica w Bogatyni. Ponadto, logo spółki uświetniło takie wydarzenia jak: 32. Międzynarodowy Wyścig Kolarski “Solidarności” i Olimpijczyków, Bełchatowska Piętnastka, Zawody na Skateparku „Skate – nie hejt” w Bogatyni czy 46 Rajd Parasolowy w Gryfinie. Spółka była również sponsorem zawodów sportowych organizowanych dla podopiecznych Olimpiad Specjalnych w Rybniku oraz Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnościami. 

Sąsiedzka pomoc – darowizny

Działania związane z zaangażowaniem społecznym spółki PGE GiEK w 2021 r. realizowane były za pośrednictwem Fundacji PGE.

– Każdego roku realizujemy szereg działań na rzecz lokalnej społeczności we wszystkich lokalizacjach naszej spółki, przeznaczając na ten cel ogromne środki finansowe. Tylko przez ostatni rok przeznaczyliśmy niemal 2 mln zł na wsparcie lokalnych potrzeb. Na podstawie zarówno roku ubiegłego jak i lat poprzednich widzimy, że nasza pomoc jest w wielu przypadkach niezastąpiona. I choć zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w morzu wszystkich potrzeb, cieszymy się, że możemy wspierać wiele wartościowych projektów – podkreśla Andrzej Legeżyński. 

Charytatywna działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia czy naukę i wychowanie. Wspierane są również działania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, bezpieczeństwem czy podtrzymywaniem tradycji narodowych.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama