Technologie

Michał Wiśniewski powołany na stanowisko Wiceministra Rozwoju i Technologii

Minister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak wręczył 7 lutego 2022 r. Michałowi Wiśniewskiemu akt powołania go przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na urząd Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Nowy Wiceminister będzie odpowiadał za obszar jednostek nadzorowanych i podległych, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki nieruchomościami.

Michał Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IESE Business School University of Navarra oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym w branży informatycznej oraz administracji publicznej – pracując na stanowiskach doradczych i zarządczych – w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  w Ministerstwie Cyfryzacji.

W latach 2020-2022 oraz 2018-2019 był zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), odpowiedzialnym za departamenty: Innowacji, Teleinformatyki, Strategii i Analiz, Rozwoju Rynków Rolnych, Wsparcia Eksportu oraz Finansowo-Księgowy.

Jest współtwórcą strategii KOWR oraz strategii promocji polskiej żywności za granicą. Jest członkiem Giełdowej Rady Rynków Rolnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2019 r. jest również członkiem Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach

W latach 2017-2018 był dyrektorem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska.

Jest współautorem Polityki Sztucznej Inteligencji Państwa, liderem Grupy Internetu Rzeczy w Polsce, współautorem Raportu Internet Rzeczy w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Działy

Reklama