Technologie

Laboratorium PGNiG TERMIKA po raz kolejny pozytywnie przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji

W PGNiG TERMIKA sukcesywnie dostosowujemy zakres akredytowanych metod badawczych do potrzeb naszych zakładów i zmieniających się wymagań prawnych. W efekcie Certyfikat akredytacji AB 713 potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 został utrzymany.

Akredytowany System Zarządzania potwierdza spełnianie wymogów i wiarygodność wyników, a pozytywnie zakończony audyt PCA oznacza osiągnięcie celu. Realizacja tego nie byłaby możliwa bez wiedzy i zaangażowania zespołu laboratorium PGNiG TERMIKA.

Do oceny laboratorium PCA wyznaczyło pięciu audytorów – ekspertów w różnych dziedzinach badań. Oprócz przeglądu dokumentacji systemowej i zapisów dotyczących systemu zarządzania, prowadzili obserwację badań i pomiarów. Dwudniowa ocena potwierdziła pełną zgodność systemu zarządzania z wymaganiami akredytacyjnymi oraz wysokie kompetencje personelu laboratorium. W podsumowaniu audytu pozytywnie oceniono zaangażowanie w rozszerzanie zakresu akredytowanych metod badawczych.

Źródło: PGNiG TERMIKA SA

Działy

Reklama