Paliwa dla energetyki

Konsultacje projektu wniosku o uzyskanie odstępstwa od obowiązku zapewnienia zdolności przepływu w obu kierunkach w punkcie połączenia międzysystemowego Cieszyn

W dniu 1 lutego 2022 r. GAZ-SYSTEM, we współpracy z NET4GAS, rozpoczyna konsultacje z zainteresowanymi operatorami systemów przesyłowych w sprawie wniosku o uzyskanie odstępstwa od obowiązku zapewnienia zdolności przepływu w obu kierunkach w punkcie połączenia międzysystemowego Cieszyn, na granicy Czech i Polski. Uwagi można zgłaszać do 28 lutego 2022 r.

Link do konsultacji: https://www.gaz-system.pl/customer-zone/market-consultations/actual-consultations/consultation-on-the-draft-request-for-exemption-from-the-obligation-to-enable-bi-directional-capacity-at-the-cieszyn-interconnection-point-on-the-border-between-the-czech-republic-and-poland/

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama