Paliwa dla energetyki

Powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową

W Muzeum Śląskim w Katowicach, 31 stycznia 2022 r., uroczyście powołano Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową, stanowiącą realizację Polskiej Strategii Wodorowej. W wydarzeniu wzięli udział Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska i Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Kolczyński.

Jak podkreślił Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, tworzenie klastrów i dolin przemysłowych jest realizacją „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Premiera Mateusza Morawieckiego, której jednym z głównych założeń jest reindustrializacja oraz rozwój nowych, inteligentnych specjalizacji w sektorze przemysłu.

– Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa łączy potencjał przemysłowy najlepszych firm Śląska i Małopolski oraz potencjał naukowy ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowy instytutów w zakresie produkcji i wykorzystania wodoru. Chcemy z makro regionu śląsko-małopolskiego uczynić inkubator zmian, innowacji nowoczesnych technologii na rzecz przemysłowego rozwoju kraju – podkreślił Wiceminister Zyska.

Powstawanie dolin i rozwój technologii wodorowych stanowi realizację Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej w grudniu ubiegłego roku. Jest także istotnym krokiem w stronę innowacyjności i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

– Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, energetyki i ciepłownictwa oraz transportu, rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich specjalizacji eksportowych jest strategicznym wyzwaniem i wymaga podejścia opartego na budowie pełnego łańcucha dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – wskazał Wiceminister.

Wiceminister Zyska zauważył także, że niezwykle ważne są działania podejmowane zarówno przez rząd, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

– Wszystkie nasze działania, zarówno te na poziomie regionalnym, jak i centralnym, przyczynią się do wykorzystywania wodoru w wielu sektorach gospodarki. Pozwoli na urzeczywistnienie przełomowych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa odpowiedniej infrastruktury, co zaowocuje stworzeniem wielu wysokopłatnych miejsc pracy oraz obniżeniem emisyjności i zwiększeniem konkurencyjności gospodarki – dodał.


Patronat nad wydarzeniem objął Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama