Elektroenergetyka

Polsko-serbskie rozmowy o transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna i potencjalne obszary polsko-serbskiej współpracy to jedne z tematów spotkania Wiceministra Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio z grupą parlamentarzystów z Republiki Serbii. Rozmowy odbyły się 25 stycznia 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił uwagę, że oba kraje czekają fundamentalne zmiany w zakresie transformacji energetycznej. Zdaniem Wiceministra istnieje silny potencjał dla przyszłej polsko-serbskiej współpracy w tym obszarze.

– Dostrzegamy intensywne działania podejmowane przez Serbię w dziedzinie przejścia do niskoemisyjnego sektora energetycznego. Rozumiemy, jak wielkie jest to przedsięwzięcie, ponieważ Polska, podobnie jak Serbia, stoi obecnie w obliczu przełomowych zmian w tym obszarze, a koniecznością dla obu krajów jest zbudowanie nowego systemu energetycznego w ciągu najbliższych 20 lat – powiedział.

Wiceminister Klimatu i Środowiska zaznaczył, że przyjęta przez Polskę „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” wprowadzi nas na ścieżkę osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z celami Porozumienia paryskiego.

– Dzięki PEP2040 osiągniemy cele dekarbonizacji w sposób racjonalny i odpowiedzialny, który nie doprowadzi do nadmiernych obciążeń budżetów domowych, pogłębienia trudności w zaspokojeniu potrzeb energetycznych, osłabienia gospodarki czy degradacji przemysłu – zauważył.

Jak dodał, Polska chce wykorzystać szanse, jakie niosą za sobą zdywersyfikowane źródła, w tym wykorzystanie: morskiej energetyki wiatrowej, zwiększenie wykorzystania technologii OZE, budowa elektrowni jądrowych oraz rozwój elektromobilności, wodoromobilności i bezemisyjnego transportu publicznego.

– Realizacja PEP2040 doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także do gruntownej poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń, a tym samym podniesienia jakości życia społeczeństwa – dodał.

Polska zadeklarowała również wsparcie i gotowość do pogłębienia współpracy z Serbią w tym m. in. podczas procesu akcesyjnego do UE.

– Polskie przedsiębiorstwa i firmy mogą zaoferować Serbii cenne wsparcie i wiedzę zdobytą w ostatnich latach, w tym w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja tej współpracy może odbywać się w ramach programu „Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz dofinansuje projekty realizowane przez polskie podmioty w kooperacji z partnerami z szeregu krajów, w tym także z Serbii – zaznaczył Wiceminister Klimatu i Środowiska, Piotr Dziadzio.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama