Ciepłownictwo

Ciepło sieciowe z poszanowaniem środowiska i ochroną sokołów wędrownych

Produkcja ciepła sieciowego w kogeneracji i w niskoemisyjnych urządzaniach to lepsza jakość powietrza w Toruniu. PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, angażuje się w ochronę lokalnego środowiska, rozwijając ekosystemy miejskie we współpracy z Gminą Miasta Toruń. Dbałość o środowisko naturalne to również rozpowszechnianie wiedzy o sokołach wędrownych, których dom od kilku lat jest na nieczynnym kominie PGE Toruń, oznakowanym w zeszłym roku muralem sokoła.

PGE Toruń od ponad 11 lat współpracuje z toruńskim Urzędem Miasta. W ramach współpracy spółka angażuje się w sadzenie drzew na wielu toruńskich skwerach i parkach, chętnie odwiedzanych przez torunian i turystów.

– Obok działań wspierających likwidację dymiących kominów i przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, posadzenie nowych drzew korzystnie wpływa na jakość powietrza w Toruniu. To również uatrakcyjnia nasze miasto. Zależy nam, aby wspierać samorząd w ochronie i rozwijaniu lokalnego środowiska, gdyż jest to ważne dla mieszkańców i dla nas – spółki produkującej z zachowaniem restrykcyjnych norm środowiskowych, ciepło dla torunian – mówi Robert Kowalski, Prezes Zarządu PGE Toruń.

W grudniu 2021 r. zostały posadzone obok Muzeum Etnograficznego, kolejne drzewa- rzadko spotykany w mieście gatunek: glediczja trójcierniowa.

– Ekosystemy miejskie to przyroda najbliższa naszym mieszkańcom. Biuro Ogrodnika Miejskiego w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia prowadzi cykliczne nasadzenia w całym mieście, w tym też w obrębie naszej zabytkowej Starówki. Cieszy nas to, że firma PGE Toruń włączyła się aktywnie w to działanie  finansując w okresie 2011-2021 posadzenie w przestrzeni miejskiej 78 drzew, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości powietrza i adaptacji miasta do zmian klimatu. Liczymy na dalszą owocna współpracę w tym zakresie – mówi Halina Pomianowska, Dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

W okresie 11 lat współpracy z toruńskim samorządem PGE Toruń i PGE Energia Ciepła sfinansowały zasadzenie drzew na kwotę blisko 120 tys. Posadzono m. in. wierzby płaczące przy ul. Ślimak Getyński (lata 2019-2020 r.), jesiony wyniosłe na Bulwarze Filadelfijskim (2018 r.), lipy srebrzyste i głóg pośredni na Placu ToMiTo – Towarzystwa Miłośników Torunia (2016-2017), bukszpan wiecznie zielony na Rynku Nowomiejskim czy szmaragdowe tuje na położnych blisko toruńskiej Starówki skwerach „Dolinie Marzeń” i Tujakowskiego (lata 2011-2015).

Oprócz drzew i krzewów w centrum Torunia, pracownicy toruńskiej spółki w 2021 r. w ramach akcji wolontariatu Grupy PGE „Lasy pełen energii” posadzili z Nadleśnictwem Toruń 700 młodych buków w Leśnictwie Olek koło Torunia. W poprzednich latach wspólnie z uczniami toruńskiego Zespołu Szkól Inżynierii Środowiska posadzono ok. 2600 młodych dębów w leśnictwo Łysomice.

Od wielu lat PGE Toruń i PGE Energia Ciepła wspierają również ochronę sokoła wędrownego współpracując w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które opiekuje tymi rzadkimi ptakami.  W Toruniu sokoły wędrowne od kilku lat gniazdują na kominie nieczynnej elektrociepłowni PGE Toruń. Na wysokości (ok. 120 m), na której umieszczone jest gniazdo sokołów znajduje się od listopada ub. r. mural sokoła wskazujący miejsce gniazdowania, ale też będący symbolem zielonej transformacji jaką prowadzi Grupa PGE i którą przeszła toruńska spółka zmieniając technologię produkcji z węglowej na gazową.

Od 2019 r. sokoły wędrowne można oglądać online, dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Obecnie sokoły przygotowują się do kolejnego okresu lęgowego.

PGE Energia Ciepła dba i rozpowszechnia wiedzę o sokołach wędrownych również poprzez podgląd gniazd na kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni i Lublinie.

Toruńskie sokoły można śledzić pod linkiem: http://peregrinus.pl/pl/torun

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama