Elektroenergetyka

Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE dzięki dofinansowaniom z UE

Łącznie 2,7 mln dofinansowania wpłynie do Energi Operatora w związku z realizacją czwartego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego na terenie Oddziału w Olsztynie.

W grudniu 2021 rok zakończona została rzeczowa realizacja projektu „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA”.

Całą informację można znaleźć pod linkiem: Olsztyn gotowy na nowe przyłączenia OZE dzięki dofinansowaniom z UE – ENERGA-OPERATOR SA

Źródło: ENERGA SA 

Działy

Reklama