Elektroenergetyka

Rating Energi potwierdzony przez międzynarodowych ekspertów

Amerykańska agencja Fitch Ratings podtrzymała długoterminowe ratingi Energi SA w walucie obcej i krajowej na poziomie BBB- z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym .

Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia m.in silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego spółki – PKN ORLEN oraz solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa – Linii Biznesowej Dystrybucja.

Jednocześnie Fitch wskazuje, że Grupa Energa wnosi na rzecz swojego dominującego akcjonariusza przewagę konkurencyjną na rynku oraz wzmacnia potencjał wzrostu. Jest też kluczowym elementem strategii Grupy ORLEN w zakresie transformacji energetycznej, pełniąc ważną rolę w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, w tym w lądową i morską energetykę wiatrową oraz w elektrownie gazowe.

Grupa ORLEN realizuje tym samym nowy trend wśród dużych grup paliwowych, związany z rosnącym znaczeniem wskaźników ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze – ang. environmental, social and corporate governence). Kluczowe w ocenie były też m. in. wspólne struktury zarządcze i synergie operacyjne obu grup.

Fitch Ratings zaliczana jest do jednej z trzech najważniejszych agencji ratingowych o zasięgu globalnym, obok Moody’s oraz Standard & Poor’s.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama