Paliwa dla energetyki

NCBR: Za nami pierwsze w tym roku kluczowe wydarzenie gospodarcze

EEC Trends otworzyło dyskusję publiczną na temat kluczowych wątków gospodarczych i społecznych w nowym roku. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć głosu NCBR, którego rozbudowana oferta wsparcia prac badawczo-rozwojowych, budzi coraz większe zainteresowanie wśród innowatorów, aktywnie włączających się w transformację polskiej gospodarki.

EEC Trends stanowi programowy prolog do tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Skupia przedstawicieli administracji, biznesu, nauki, inwestorów, wybitnych ekspertów. To forum otwartej debaty o świecie i gospodarce, laboratorium trendów, koncepcji i pomysłów.

Przedstawiciele NCBR uczestniczyli w debatach na temat zielonej transformacji gospodarki, cyfryzacji oraz roli wodoru jako paliwa przyszłości.

NCBR zazielenia gospodarkę

W jakim punkcie zielonej transformacji jest Polska? Od takiego pytania rozpoczęła się debata „Zielona transformacja gospodarki”, w której udział wziął Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, a także przedstawiciele PFR, Banku BNP Paribas, Fundacji WWF, Forum Energii i Fundacji Climate Strategies Poland.

Wszyscy paneliści zgodzili się co do tego, że proces transformacji już się dzieje i jest nieunikniony, a najważniejszą kwestią jest wypracowanie odpowiednich form jego wspierania. Dyrektor Centrum Wojciech Kamieniecki podkreślał wagę poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych: Musimy wiedzieć jak zbudować w naszym kraju gospodarkę, która będzie oparta o źródła odnawialne i nie będzie eksploatowała zasobów kopalnych, nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale również dlatego, że te zasoby mają swoją ograniczoną pojemność, a w miarę ich eksploatacji stają się coraz droższe i pogarszają warunki ekonomiczne prowadzenia biznesu. Dlatego w NCBR staramy się pokazać, jak można zaprojektować technologie, które będą sprzyjać możliwie największej samowystarczalności energetycznej gospodarki. To, czego potrzebujemy w gospodarce, to również stabilizacja, dlatego poza OZE musimy wdrażać zasady miksu energetycznego i magazynowania energii – mówił Dyrektor Centrum.

Wojciech Kamieniecki opowiedział również o strategii nowatorskich zamówień na realizację zielonych przedsięwzięć, za którą NCBR zostało docenione w listopadzie ur. przez Komisję Europejską w konkursie European Innovation Procurement Awards: Od dwóch  lat realizujemy szereg projektów odpowiadających na założenia Zielonego Ładu, wykorzystując przy tym specjalny instrument, jakim są zamówienia przedkomercyjne. W sposób precyzyjny, w dialogu z rynkiem określamy zamówienia i na końcu całego procesu z sukcesem i przy udziale biznesu i nauki możemy wypracować pożądany produkt lub technologię, mającą możliwie największą szansę na komercjalizację – mówił.

„Zielone” działania NCBR są realizowane dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wodór paliwem przyszłości

Kontynuacją wątków dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu była sesja na temat wodoru jako paliwa przyszłości. Rozpoczęła się ona wystąpieniem ministra Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

W debacie głos zabrała Agnieszka Marciniak, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju w NCBR. Inni uczestnicy rozmowy reprezentowali: BGK, BOŚ, Hynfra, Grupę Lotos i ZE PAK.

Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z rolą wodoru w osiągnięciu neutralności klimatycznej, Polskiej Strategii Wodorowej 2030, produkcji i dystrybucji wodoru i technologiach opartych na wodorze.

– W NCBR widzimy zainteresowanie projektami z zakresu technologii wodorowych, jest ich coraz więcej. NCBR widząc potrzebę wsparcia tego obszaru uruchamia programy, takie jak „Nowe technologie w zakresie energii”, w którym wodór jest jednym z obszarów tematycznych, a przeznaczamy na niego 141 mln zł. Analizując projekty, warto zauważyć, że większość z nich jest realizowana przez jednostki badawcze ale w konsorcjach z przemysłem, co pokazuje duży potencjał komercjalizacji – powiedziała Dyrektor Marciniak.

NCBR jest jednym ze 138 sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Jego strategiczny cel to maksymalizacja polskiego wkładu („local content”) w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej. W realizacji tego celu pomogą m.in. Doliny Wodorowe, które powstają w kolejnych regionach Polski. Doprowadzi to do integracji podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu rodzimej gospodarki wodorowej.

Recepta na sukces w AI

Poza zieloną transformacją, NCBR prowadzi również aktywne działania wspierające cyfrową transformację gospodarki. O działaniach w tym obszarze mówił podczas panelu „Digitalizacja – technologie z potencjałem” prof. Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR: Warto pamiętać, że innowacje nie biorą się znikąd, tworzą je innowatorzy. Żebyśmy doświadczali innowacji, musimy zachęcić w dużej mierze także młode osoby do tworzenia nowych rozwiązań i konkurowania z najlepszymi. IDEAS NCBR ma być miejscem, gdzie właśnie młodzi będą mogli prowadzić takie projekty, ze wsparciem mentoringowym doświadczonych badaczy.

Prezes Sankowski, odpowiadając na pytanie, co decyduje o sukcesie w pracach nad sztuczną inteligencją, odniósł się do „recepty”, jaką ma IDEAS NCBR: – Chcemy przygotować własny dobry program badawczy i być blisko zarówno biznesu, jak i nauki. Będziemy również blisko współpracować z najlepszymi innowatorami z zagranicy i inspirować się dobrymi praktykami.

NCBR było partnerem merytorycznym EEC Trends.

Wspomniane debaty są zapowiedzią ciekawych dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku odbędzie się w kwietniu w Katowicach. Będzie to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i prezentacji przez NCBR oferty wsparcia dla innowacji.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Działy

Reklama