Paliwa dla energetyki

Wicepremier Jacek Sasin spotkał się z przedstawicielami sektora górniczego

Wicepremier Jacek Sasin spotkał się dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie z przedstawicielami strony społecznej, którzy sygnowali Umowę Społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.

Tematem spotkania było m. in. omówienie stanu realizacji postulatów zawartych w Umowie Społecznej. Wicepremier Jacek Sasin przedstawił informacje nt. przygotowania  Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym przygotowania do złożenia wniosku notyfikacyjnego do KE. – Podpisana w maju ub. r. umowa społeczna jest wdrażana. Wraz z partnerami rozmawiamy o sposobach realizacji poszczególnych elementów umowy. Naszym priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji – mówił Szef Resortu Aktywów Państwowych.

W spotkaniu udział wzięli ministrowie z resortów zaangażowanych w realizację ww. Umowy tj.: Waldemar Buda, Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Piotr Dziadzio, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Stronę rządową na spotkaniu reprezentowali także Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Piotr Pyzik, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który pełni nadzór nad spółkami górniczymi.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama