Elektroenergetyka

600 mln zł TAURON wydał w Małopolsce

Inwestycje prowadzone były na wszystkich poziomach napięć, co skutecznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa energetycznego klientów TAURONA. W sumie energetyczny lider wydał w ub. r. w Małopolsce około 600 mln zł na inwestycje w sieci dystrybucyjne. Część prac prowadzona była w trudnych górskich terenach.

TAURON Dystrybucja modernizuje i usprawnia sieć, by ograniczyć do minimum możliwość występowania awarii w trudno dostępnym terenie.

– Obszary górskie na południu Małopolski, ze względu na mikroklimat i ukształtowanie terenu są szczególnie narażone na zwiększoną awaryjność sieci. Najczęściej wczesną jesienią i późną wiosną wichury oraz opady śniegu powodują awarie sieci napowietrznej na tym obszarze. Dla klientów oznacza to dłuższy czas bez zasilania, dla energetyków z TAURONA – intensywne prace przy przywracaniu zasilania, bardzo często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych – mówi Robert Zasina, Prezes TAURON Dystrybucja.

Jedną z ważniejszych inwestycji były prace związane z przyłączeniem odbiorców w Nowym Targu, wymagające rozbudowy stacji 110/15 kV Szaflary oraz poprawą pewności zasilania dla Krynicy i miejscowości zlokalizowanych wokół niej. Mowa tu o budowie linii kablowych średniego napięcia relacji GPZ Krynica – RS Słotwiny oraz modernizacja rozdzielni RS Słotwiny.

Bardzo ważnym zrealizowanym w ubiegłym roku zadaniem była dla spółki przebudowa linii 30 kV Rożnów-Łososina. Linia ta jest jedną z najstarszych w Beskidzie Sądeckim – wybudowana została w 1968 r. Została częściowo zmodernizowana w 1986 r., teraz przeprowadzono na niej prace, które pozwolą na jej skrócenie, zmianę napięcia i znaczące zmniejszenie awaryjności. Długość linii przed przystąpieniem do prac to ponad 157,4 km, a przyłączone są do niej 122 stacje elektroenergetyczne spółki i 15 stacji innych podmiotów.

Linia charakteryzowała się tym, że oprócz bardzo długiego ciągu głównego występowało na niej wiele rozbudowanych odgałęzień promieniowych, biegnących wzdłuż dolin Beskidu Wyspowego. Przebudowa umożliwiła podzielenie linii Rożnów-Łososina na dwie linie i zasilane klientów z tego obszaru z różnych źródeł. Dzięki temu nastąpiła poprawa stanu zasilania zarówno klientów indywidulanych, jak i zlokalizowanych na tym terenie firm.

Przebudowa linii była możliwa dzięki powstaniu dużej stacji energetycznej 110/15 kV Chomranice. Budowa stacji umożliwiła likwidację napięcia 30 kV i jego zmianę na 15 kV oraz zmianę konfiguracji układu pracy sieci średniego napięcia. W efekcie wymieniono m.in. 122  transformatory SN/nN 30/0,4 kV na jednostki 15/0,4 kV.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania, z których dwa realizowane były przez wykonawców wyłonionych w przetargach, a jedno przez służby techniczne TAURON Dystrybucji. Przeizolowanie linii na odcinku od GPZ Rożnów do GPZ Chomranice oraz od GPZ Chomranice do GPZ Łososina wykonały podmioty zewnętrzne. Natomiast przeizolowanie odgałęzienia „Żmiąca” zostało wykonane bezpośrednio przez pracowników Regionu Limanowa. Taki podział prac umożliwił szybką realizację zadania, które poprowadzono od GPZ-tu Chomranice w dwóch kierunkach jednocześnie. Skróciło to znacząco czas, w którym linie pozostawały na jednostronnym zasilaniu, a więc bez możliwości zasilenia drugostronnego w przypadku uszkodzeń awaryjnych.

Całkowita wartość zadania pn. „Zmiana napięcia z 30 kV na 15 kV linii średniego napięcia Rożnów-Łososina” wyniosła ok. 13 mln zł.

– Obok zadań mniejszych o punktowym zasięgu, w bieżącym roku będziemy kontynuować realizację dużych i ważnych zadań wieloletnich, poprawiających bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. W Małopolsce mamy 108 Głównych Punktów Zasilania (GPZ), z czego w samym Krakowie 23. Dzięki temu istnieje możliwość wzajemnego uzupełniania i zapewnienie zasilania rezerwowego dla poszczególnych obszarów miasta w przypadku awarii, któregoś z nich. Obecnie w Małopolsce trwają prace budowlane lub modernizacyjne przy Głównych Punktach Zasilania: na terenie Krakowa – Prądnik, Bieżanów, w Tarnowie i okolicy – stacji Zawada i Targowisko oraz przy stacjach Zaskawie, Mszana Dolna i Biegonice w południowej część województwa – mówi Robert Zasina, Prezes TAURON Dystrybucja.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Działy

Reklama