Elektroenergetyka » PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej

PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej

19 sty 2022 Możliwość komentowania PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej została wyłączona Share 'PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej' on Facebook Share 'PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej' on Email Share 'PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej' on Print Friendly
PGE Polska Grupa Energetyczna planuje emisję akcji serii E. W przypadku zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, emisja może przynieść wpływy o szacowanej wielkości ok. 3,2 mld zł. Kapitał pozyskany od inwestorów zostałby przeznaczony na realizację kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych w obszarze rozwoju sieci dystrybucyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Dodatkowe środki możliwe do uzyskania z planowanej emisji akcji serii E umożliwią PGE dostosowanie się do zmian regulacyjnych oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego co wpłynie korzystnie na realizację celów strategicznych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy.

– Długoterminowy cel Grupy PGE to neutralność klimatyczna do 2050 r., ale już do 2030 r. nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50%. Do 2030 r. przeznaczymy na inwestycje 75 mld zł. Nasi akcjonariusze dobrze przyjęli strategię Grupy PGE i rozumieją konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej, a konsekwentna realizacja inwestycji transformujących Grupę PGE zwiększa zaufanie do naszej spółki wśród inwestorów,  wzmacnia pozycję konkurencyjną Spółki i zwiększa jej wiarygodność i stabilność – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Planowana nowa emisja pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów w latach 2022-2026 w trzech obszarach:

·        dystrybucja przyszłości, w ramach której PGE chce zwiększyć udział linii kablowych, przyspieszyć proces wprowadzania inteligentnych liczników oraz zwiększyć efektywność procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł wytwarzania energii;

·        intensyfikacja rozwoju OZE, w ramach której PGE chce przyspieszyć realizację programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz pozyskać środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych;

·        dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych, w ramach której PGE chce pozyskać środki na finansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku oraz dekarbonizację ciepłownictwa w trzech miastach: Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Proponowane pozyskanie kapitału w formie emisji akcji serii E stanowi najbardziej optymalną formę pozyskania środków finansowych na ich realizację. Przeprowadzenie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru może umożliwić zmaksymalizowanie uzyskanych na ten cel środków finansowych, a także ograniczyć koszty. Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału.

Dokapitalizowanie Spółki i przeznaczenie pozyskanych środków na inwestycje wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE i może przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki oraz zwiększenia jej wiarygodności i stabilności, a także pozytywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju Grupy PGE.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA       

Wpis został opublikowany 19 sty 2022 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć