Ochrona środowiska

Polsko-niderlandzkie rozmowy o energii, klimacie i środowisku

17 lutego 2022 r. minister Anna Moskwa spotkała się z Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce. Spotkanie służyło wymianie poglądów dotyczących m.in. transformacji energetyczno-klimatycznej, priorytetów w negocjacjach Fit for 55, Społecznego Funduszu Klimatycznego oraz potencjału współpracy Polski i Niderlandów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wdrożenie Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) ma doprowadzić do powstania gospodarki niskoemisyjnej, a tym samym umożliwić Polsce realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

– Rezygnacja z węgla do 2040 jest dla Polski ogromnym wyzwaniem. Szczególnie zważywszy na fakt, że w 2020 r. węgiel był odpowiedzialny za produkcję około 70% energii elektrycznej. W zmianie polskiego miksu energetycznego chcemy wykorzystać szanse, jakie niosą ze sobą zdywersyfikowane źródła, w tym energetyka odnawialna czy energetyka jądrowa. Istotną rolę odegra też przejściowa rola gazu ziemnego – powiedziała minister Anna Moskwa.

W trakcie spotkania minister zaznaczyła też, że Polska od wielu lat konsekwentnie podkreśla, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków gospodarczych w określonych regionach czy grupach społecznych.

– Już dziś występują sytuacje, w których gospodarstwa domowe mogą mieć trudności z opłatami za energię cieplną i elektryczną w mieszkaniu. To problem znany nie tylko w Polsce czy Europie Środkowo-Wschodniej, ale właściwie w całej Europie. Są grupy społeczne, których nie stać na ogrzewanie. W ramach rządowego dodatku osłonowego Polska przygotowała ambitny program dopłat dla mieszkańców do ogrzewania. Liczymy także na wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w tym zakresie w przyszłości – mówiła polska Minister.

Jak zaznaczyła strona polska, w celu uniknięcia nieproporcjonalnego obciążenia konsumentów przy ograniczonych korzyściach dla klimatu, konieczna jest dokładna analiza pakietu Fit for 55. Mając na uwadze gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji, unijny system handlu uprawnieniami do emisji powinien być zreformowany i wyposażony w mechanizmy, które skutecznie i szybko reagują na nagłe wahania cen.

Spotkanie było też okazją do rozmów nt. potencjału współpracy polsko-niderlandzkiej w zakresie rozwoju wodoru i offshore.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama