OZE

Ørsted, najbardziej zrównoważona globalna firma energetyczna, publikuje podręcznik przywództwa klimatycznego

Czwarty rok z rzędu Ørsted został uznany za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie według rankingu Corporate Knights 2022 Global 100. Z pierwszej linii działań na rzecz ochrony klimatu, Ørsted dzieli się wskazówkami na temat tego, jak rządy i przedsiębiorstwa mogą przejść od ambicji do działań w kluczowym dla ochrony klimatu roku. 

Ørsted został ponownie uhonorowany tytułem najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie w rankingu Corporate Knights 2022, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych korporacji. Firma przeszła ścieżkę zeroemisyjnej transformacji odchodząc od wytwarzania energii z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii szybciej niż jakakolwiek inna duża firma z branży. To uczyniło Ørsted globalnym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej i zaufanym partnerem dla rządów i firm, podejmujących rzeczywiste działania na rzecz ochrony klimatu.

W perspektywie roku, w którym rządy będą musiały zweryfikować swoje zobowiązania wynikające z COP26, a inwestorzy i konsumenci prawdopodobnie zwiększą wymagania dotyczące działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu, Ørsted publikuje podręcznik przywództwa klimatycznego pt. „Na drodze do osiągnięcia celu powstrzymania wzrostu temperatury na Ziemi poniżej 1,5°C.” – W jaki sposób rządy i przedsiębiorstwa mogą przyśpieszyć dekarbonizację” [LINK]. W podręczniku tym firma wskazuje na kluczowe działania, które rządy i firmy mogą i powinny podjąć już teraz.

Mads Nipper, Prezes i CEO firmy Ørsted, powiedział: Podjęcie działań niezbędnych do powstrzymania wzrostu temperatury w granicach 1,5°C nie jest zasadniczo ani wyzwaniem technologicznym, ani gospodarczym. Jest to wyzwanie dla liderów, a my nie mamy kolejnych miesięcy, tygodni czy dni do stracenia. W ostatnim roku byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu ambicji klimatycznych rządów i firm, a 2022 r. musi być rokiem, w którym rządy i firmy przekują ambicje w działania.

Dodaje również: – Produkcja energii jest nadal odpowiedzialna za ponad 70% światowych emisji. Bez natychmiastowego przyspieszenia działań świat nie zmniejszy emisji o połowę do 2030 r., a nasza szansa na powstrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej granicy 1,5°C zostanie utracona. Jako lider w dziedzinie zielonej energii widzimy na własne oczy, co opóźnia dekarbonizację światowych systemów energetycznych, a co pomaga robić postępy w tym zakresie. Dlatego chętnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami na temat tego, jak przyspieszyć globalne działania na rzecz ochrony klimatu.

W nowym podręczniku przywództwa klimatycznego [LINK], Ørsted wskazuje na pilne kwestie, które liderzy sektora publicznego i prywatnego muszą rozwiązać już teraz. Najważniejsze działania dla rządów obejmują wyznaczenie ambitniejszych celów w zakresie wykorzystania energii odnawialnej oraz wypracowanie prostych i bardziej przewidywalnych procesów wydawania pozwoleń, umożliwiających szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii, co wspiera również ochronę różnorodności biologicznej. Wśród pilnych działań w sektorze prywatnym jest ustalenie opartych na podstawach naukowych celów zerowej emisji oraz ograniczenie co najmniej 90% emisji przed wykorzystaniem środków kompensacyjnych.

Najbardziej zrównoważona firma energetyczna czwarty rok z rzędu

Czwarty rok z rzędu Ørsted zajmuje czołowe miejsce wśród firm energetycznych w rankingu Corporate Knights, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych firm. Ørsted uplasował się ponadto na szczycie rankingu we wszystkich dziedzinach. CEO Mads Nipper powiedział: Jestem zaszczycony, że Ørsted po raz kolejny został uznany za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie, a także za jedną z najbardziej zrównoważonych korporacji we wszystkich dziedzinach. Całkowicie przekształciliśmy naszą firmę, aby znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj i naprawdę wierzę, że już za kilka lat zrównoważony rozwój będzie podstawą działania wszystkich firm. Punkt odniesienia taki jak ranking Corporate Knights’ Global 100 odgrywa ważną rolę w promowaniu korporacyjnych praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez zachęcanie firm do walki o jak najlepszą pozycję w rankingu.

Wizja Ørsted to świat całkowicie zasilany odnawialnymi źródłami energii. Firma wierzy, że niskoemisyjna transformacja, jeśli zostanie przeprowadzona prawidłowo, może nie tylko przyczynić się do dekarbonizacji, ale także do wzrostu gospodarczego, ożywienia lokalnych społeczności i pozytywnego wpływu netto na wskaźniki bioróżnorodności. Ørsted jest uznawany przez CDP za globalnego lidera w zakresie zmian klimatycznych i w październiku 2021 r. został uznany przez SBTi (ang. Science Based Targets initiative – inicjatywa oparta o cele naukowe) za pierwszą i nadal jedyną firmę energetyczną na świecie, która ma naukowo potwierdzony cel neutralności klimatycznej.

O rankingu Global 100

Ranking Corporate Knights’ Global 100 to coroczny ranking stu najbardziej zrównoważonych firm na świecie. Firmy te osiągają 1% najlepszych na świecie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ranking ma charakter międzybranżowy i obejmuje sektor przemysłowy, finansowy, informatyczny, konsumencki i ochrony zdrowia.

Aby przygotować ranking na 2022 r., Corporate Knights przeanalizował 6914 firm o przychodach powyżej 1 mld USD i porównał z firmami z odpowiednich branż na całym świecie pod kątem najważniejszych 24 ilościowych wskaźników wydajności.

Ørsted czwarty rok z rzędu zajmuje pozycję najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie w rankingu Global 100 na 2022 r. Plasując się na 7 miejscu we wszystkich dziedzinach, Ørsted pozostaje w absolutnej czołówce globalnych firm zajmujących się zrównoważonym rozwojem.

Pełna metodologia dotycząca 2022 r. znajduje się tutaj.

Źródło: Ørsted 

Działy

Reklama