Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM oraz NET4GAS uruchamiają konsultacje dotyczące projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC) GAZ-SYSTEM oraz NET4GAS uruchamiają konsultacje propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech.

Propozycja projektu zdolności przyrostowej została opracowana przez operatorów podczas fazy projektowania, która rozpoczęła się 26 października 2021 r. w odpowiedzi na niewiążące zgłoszenia zapotrzebowania otrzymane w trakcie oceny zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe przeprowadzonej w okresie od 5 lipca do 30 sierpnia 2021 r.

Opracowany dokument konsultacyjny zawiera m.in. opis projektu zdolności przyrostowej, w tym proponowane rozwiązanie techniczne, oszacowanie kosztów, wstępny harmonogram, poziom oferty dla produktu z zakresu zdolności powiązanej oraz ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania dostępu do zdolności przyrostowej w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2023 r.

Zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o przesłanie ewentualnych uwag do wstępnej propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech oraz towarzyszących ogólnych zasad i warunków udziału i uzyskania dostępu do zdolności przyrostowej na adres: incremental@gaz-system.pl do dnia 17 marca 2022 r.

Do pobrania:

Propozycja potencjalnego projektu zdolności przyrostowej na granicy pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech (wersja w j. angielskim)

Ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania dostępu do zdolności w wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej – dokument przygotowany przez GAZ-SYSTEM

Ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania dostępu do zdolności w wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej – dokument przygotowany przez NET4GA

Dodatkowe informacje:

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski i Republiki Czeskiej

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama