News » Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r.

Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r.

17 sty 2022 Możliwość komentowania Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r. została wyłączona Share 'Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r.' on Facebook Share 'Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r.' on Email Share 'Hurtowy rynek energii: obowiązek publikacji informacji wewnętrznych w zakresie REMIT można realizować w formie zapasowej do końca 2022 r.' on Print Friendly

ACER zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r., w sytuacjach awaryjnych, możliwości publikacji informacji wewnętrznych przez uczestników rynku hurtowego na firmowych stronach internetowych.
Jest to rozwiązanie zapasowe (awaryjne), które można stosować w przypadku gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

  • wystąpiła czasowa niedostępność platform informacji wewnętrznych (Inside Information Platforms – IIP)
  • a uczestnik rynku nie ma możliwości skorzystania z rozwiązań zapasowych (awaryjnych) wprowadzonych przez IIP.

Jest to związane z wyjątkowymi okolicznościami spowodowanymi pandemią Covid-19. Co ważne, zastosowanie wyłącznie tego rozwiązania nie spełnia warunku skutecznego ujawnienia informacji wewnętrznych. Uczestnicy rynku hurtowego zobowiązani są także do wskazania w krajowym rejestrze uczestników rynku[1] wybranej platformy i strony internetowej, na których będą publikować wymagane informacje wewnętrzne.

O obowiązku skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych za pośrednictwem platform informacji wewnętrznych (Inside Information Platforms – IIP) oraz platform transparentności (Transparency Platforms)[2], spełniających kryteria ACER[3] URE przypominał uczestnikom hurtowego rynku energii na swoich stronach w czerwcu 2020 r., grudniu 2020 r. oraz w lutym 2021 r. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.[4]

***

  • Rozporządzenie REMIT zobowiązuje uczestników rynku hurtowego do skutecznego i terminowego podawania do publicznej wiadomości posiadanych przez nich informacji wewnętrznych dotyczących przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części.
  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku. ACER posiada m.in. uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
  • Polski regulator jest członkiem organizacji i aktywnie uczestniczy w jej pracach.

[1] Scentralizowany Europejski Rejestr Uczestników Rynku Energii, ang. Centralised European Registry for Energy Market Participant – CEREMP.

[2] Lista odpowiednich IIP oraz platform transparentności (Transparency Platforms) dostępna jest na stronie internetowej REMIT PORTAL  REMIT PORTAL (acer-remit.eu).

[3] Wytyczne ACER „Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale Energy market integrity and transparency” 5th Edition, 18 November 2020. https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/ .

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 17 sty 2022 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć