Ochrona środowiska

KE prowadzi nabór ekspertów do zarządów misji UE

Komisja Europejska zaprasza wybitnych ekspertów do dołączenia do zarządów pięciu misji UE. Zarządy będą składać się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów, których zadaniem będzie doradzanie w zakresie realizacji danej misji. Zgłoszenia należy składać do 2 lutego 2022 r.

Głównym zadaniem nowych zarządów będzie promowanie misji UE poprzez podnoszenie świadomości obywateli oraz doradztwo w zakresie realizacji misji. Zarządy, które powstaną w wyniku tego zaproszenia do składania wniosków będą opierać się na wynikach prac zarządów pierwszej fazy (działających do grudnia 2021 r.).

Nabór ma wyłonić zarządy pięciu misji UE działających w zakresie:

  • Adaptacji do zmian klimatycznych;
  • Nowotworów;
  • Odbudowy oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych;
  • Inteligentnych miast neutralnych dla klimatu;
  • Zdrowych gleb i żywności.

Wymagania

Każdy zarząd misji składa się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów wysokiego szczebla posiadających wiedzę fachową w zakresie misji, a także na temat współpracy władz publicznych z obywatelami oraz łączenia finansowania publicznego i prywatnego.

Tworząc zarządy misji, Komisja dąży, aby zespoły były zrównoważone i o zróżnicowanych profilach. Powinny obejmować kilka dziedzin, takich jak biznes, administracja publiczna, nauka, kultura, zaangażowanie obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy i spoza niej.

Członkowie zarządu misji powinni mieć zdolność do strategicznego myślenia analitycznego i wykazywać głębokie zaangażowanie w powodzenie misji. Zarząd powinien być zdolny do opracowywania, demonstrowania, stosowania i rozszerzania rozwiązań w terenie w celu realizacji misji.

Zaproszenie do składania wniosków jest dostępne online. Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji poprzez internetowy system zarządzania ankietami (EUSurvey).

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Działy

Reklama