Elektroenergetyka

Zakończenie sporów zbiorowych w czterech spółkach z Grupy PGE

W PGE Dystrybucja, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Obrót, spółkach z Grupy PGE, 29 grudnia 2021 r. zostało podpisane porozumienie kończące spory zbiorowe. 

– W imieniu zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dziękuję przedstawicielom Strony Społecznej, że w atmosferze wzajemnego szacunku oraz z uwzględnieniem celów Grupy PGE i interesu  Pracowników, udało nam się wspólnie wypracować płaszczyznę do negocjacji i dyskusji oraz finalnie podpisać kończące spory zbiorowe porozumienie. Porozumienie jest przejawem  odpowiedzialności i zrozumienia dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Grupy – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Porozumienie zostało zawarte z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, w skład którego wchodzi ponad 60 organizacji związkowych działających w Grupie PGE przy udziale i aprobacie Centrum Korporacyjnego PGE SA. W porozumieniu przedstawiciele Pracodawców i Strony Społecznej oświadczyli, że wszystkie spory zbiorowe wszczęte we wrześniu i październiku 2020 r. zostały zakończone.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama