Elektroenergetyka

Enea Połaniec w Świętokrzyskim Klastrze Energii

Dbanie o środowisko naturalne i rozwój nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii to główne cele powołanego do życia Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie. Jednym z członków klastra jest Enea Elektrownia Połaniec.

Świętokrzyskie samorządy, w tym miasto i gmina Staszów, świadome wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi, chcą zadbać o ekologiczny rozwój regionu i inwestować w odnawialne źródła energii. W tym celu miasto Staszów wyszło z inicjatywą powołania Świętokrzyskiego Klastra Energii. Głównym celem podpisanego 28 grudnia w Staszowie porozumienia jest znacząca poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz stanu środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu staszowskiego.

– Jestem przekonany, że poprzez działania jakie wspólnie będziemy podejmować z naszymi partnerami w ramach podpisanego dziś porozumienia, osiągniemy założone cele ekologiczne i ekonomiczne z korzyścią dla lokalnej społeczności. Dzięki klastrowi energetycznemu gmina nie tylko zaoszczędzi, ale stanie się także bardziej innowacyjna, atrakcyjna i przyjazna środowisku – powiedział Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Porozumienie ustanawia obszar współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, energii cieplnej, przetwarzania odpadów i ścieków oraz obsługi mieszkańców i transportu miejskiego. Beneficjentem tego projektu będą przede wszystkim mieszkańcy regionu staszowskiego.

– Świętokrzyski Klaster Energii to pierwszy z wielu tego typu projektów, w którym jako największy w regionie producent energii chcemy podzielić się z mieszkańcami oraz lokalnymi firmami naszą wiedzą i doświadczeniem. Pomoże to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, poprawić efektywność energetyczną oraz zadbać o czyste powietrze na poziomie lokalnym – powiedział Bogusław Rybacki, Prezes Enei Elektrowni Połaniec.

Wypracowany w ramach porozumienia program zakłada m.in. efektywne wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez optymalizację wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii, wdrażanie nowych technologii i modernizację zakładów komunalnych, wzmocnienie działań z zakresu racjonalnej i skutecznej zbiórki odpadów, a także rozwój miejskich i międzymiastowych linii komunikacyjnych.

Umowę o współpracy na rzecz klastra podpisali: Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów; Bogusław Rybacki, Prezes Zarządu oraz Janusz Paruzel, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Enei Elektrowni Połaniec; Jacek Marek, Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie; Andrzej Zięba, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie; Stanisław Batóg, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie oraz Mikołaj Pasek, Prezes Zarządu Domat Consulting w Kielcach.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama