Elektroenergetyka

#Poznań2030: Enea Operator zmodernizowała linie średniego napięcia z 6 kV na 15 kV. Inwestycje poprawią niezawodności pracy sieci elektroenergetycznej

Enea Operator zakończyła budowę ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego centrum Poznania linii średniego napięcia 15 kV. Umożliwią one nie tylko poprawę niezawodności pracy sieci, ale też ograniczą straty sieciowe, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. To tylko kilka z wielu ważnych inwestycji przeprowadzonych przez Eneę Operator w 2021 r. w ramach programu #Poznań 2030.

Zakończona budowa linii kablowych średniego napięcia 15 kV z Rozdzielni Sieciowej Czartoria w kierunku Garbar, to inwestycja kluczowa  dla realizacji strategicznego celu Enei Operator w ramach programu #Poznań2030, jakim jest budowa nowego Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Garbary. Inwestycja, poprzez stworzenie nowego układu zasilania sieci, ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu dostaw prądu dla odbiorców zlokalizowanych w ścisłym centrum Poznania. Wybudowane linie zasilać będą punkt sieciowy, który w przyszłości będzie stanowił podstawowy element nowej struktury sieci w ścisłym centrum poznańskiego Starego Miasta. Już dziś nowe linie dostarczają prąd do tysięcy odbiorców i z powodzeniem zastępują budowane w latach 50-tych XX w. linie energetyczne 6 kV.

– Zaangażowanie i kreatywność pracowników Enei Operator zaowocowały szybką zmianą koncepcji układu połączeń dla stacji zasilanych do tej pory napięciem 6 kV. Wykonanie prac pozwoliło na zmianę napięcia sieci z 6 kV na 15 kV oraz konfiguracji sieci zasilającej kilka stacji elektroenergetycznych – powiedział Marek Krych, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Poznań Enei Operator.

Inwestycje polegające na wymianie linii kablowych średniego napięcia w Poznaniu stanowią część realizowanego projektu likwidacji sieci średniego napięcia 6 kV. Sieć kablowa 6 kV powstała w połowie XX w. i jej niezawodność z czasem zaczęła spadać. Modernizacja wyeksploatowanych linii na nowe w technologii 15 kV, pozwoli zmniejszyć liczbę i skrócić czas przerw w dostawie energii elektrycznej odbiorcom.

– Zmiana napięcia na 15 kV niesie ze sobą także zwiększenie niezawodności pracy sieci. Co więcej, ma pozytywny wpływ na środowisko skutecznie minimalizując ilości energii traconej na etapie jej dystrybucji do odbiorców końcowych – dodał Marek Krych, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Poznań Enei Operator.

W 2021 r. zostały wykonane również prace w okolicach ulic: Wspólna oraz Bałtycka. W tym obrębie nowe zasilanie uzyskało kolejnych 6 stacji energetycznych. Zastosowane nowoczesne urządzenia i przyłączenie tych obszarów do sieci 15 kV, zwiększa pewność dostaw energii elektrycznej.

***

#Poznań 2030 to realizowany przez Eneę Operator kompleksowy programu modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia w Poznaniu i najbliższych okolicach. Inwestycje mają przygotować sieć na przyłączanie kolejnych instalacji prosumenckich, wzrost zapotrzebowania na moc, wynikający z rozwoju gospodarki oraz elektromobilności, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji poznańskiej. Realizacja programu to duże wyzwanie, ponieważ większość sieci zlokalizowana jest na terenie silnie zurbanizowanym, gdzie mogą wystąpić kolizje z infrastrukturą podziemną innych mediów. Inwestycje programu #Poznań 2030 przyczyniają się do minimalizacji przerw w dostawach energii. Jego częścią jest również automatyzacja części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym szybsze przywracanie dostaw energii.

W ramach #Poznań2030 dotychczas zmodernizowano m.in. rozdzielnię średniego napięcia w GPZ Cytadela, przebudowano stację GPZ Poznań-Główna, a w samym sercu miasta zamontowano specjalistyczny moduł FDIR służący do automatycznego lokalizowania uszkodzeń sieci.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama