OZE

Ponad 72 mln zł przyznane z NFOŚiGW na budowę kotła biomasowego w Grudziądzu

W dniu 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie budowy kotła biomasowego spalającego luźną słomę. W imieniu spółki OPEC-INEKO podpis pod umowami złożył prezes Mirosław Radecki z ramienia NFOŚiGW Zastępca Prezesa Artur Michalski. 

Całkowity koszt projektu Grupy OPEC „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” to 72.202.400 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie w postaci dotacji w wysokości 36.101.200 zł oraz preferencyjną pożyczkę w kwocie 36.101.200 zł. Dotacja i pożyczka pozwolą na zbudowanie źródła ciepła, opalanego paliwem w postaci luźnej słomy, o mocy ok. 15 MW, które umożliwi:

  • ograniczenie spalania węgla,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  • zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2,
  • wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw,
  • wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej oraz pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska.

W najbliższych dniach rozpocznie się postępowanie przetargowe, które wyłoni generalnego wykonawcę inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na I kwartał 2024 r. Projekt jest jedną z inicjatyw Strategii Grupy OPEC, która zakłada ograniczenie udziału energii wytwarzanej z węgla do maksymalnie 50% do 2025 r. Ambicją Grupy OPEC jest przejście na produkcję energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE), maksymalnie  wykorzystując lokalne paliwa i zasoby.

Źródło: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

Działy

Reklama