Paliwa dla energetyki

Pionierska inwestycja PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Norweska spółka PGNiG uruchomiła pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu obsługującego złoże Ærfugl. Instalacja jest wyjątkowa i otwiera nowe perspektywy zagospodarowania podwodnych złóż.

PGNiG Upstream Norway wraz z Aker BP i pozostałymi partnerami koncesyjnymi odebrali pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu typu Electrically Heat-Traced Flowline (EHTF), łączącego trzy otwory wydobywcze na złożu Ærfugl z pływającą jednostką produkcyjno-magazynującą FPSO Skarv. Instalacja, o rekordowej długości 14,5 km, ma zapobiegać powstawaniu hydratów – przypominającej lód mieszaniny wody i metanu, której gromadzenie się w rurociągach może prowadzić do ich zablokowania.

W przypadku Ærfugl niebezpieczeństwo wytrącania się hydratów jest szczególnie duże. Głębokość morza w miejscu ułożenia rurociągu sięga 400 m, co oznacza, że temperatura wody wokół instalacji może spadać do poziomu zaledwie 3 stopni Celsjusza. Jeszcze istotniejszym czynnikiem ryzyka jest znaczna odległość pomiędzy odwiertami a FPSO Skarv. Transport gazu na odległość kilkunastu kilometrów oznacza w takich warunkach długi czas ekspozycji paliwa na niską temperaturę, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo powstania hydratów.

– Gazociąg wykonany na zlecenie PGNiG Upstream Norway jest najdłuższą instalacją tego typu na świecie i pierwszą, której długość przekroczyła 1,5 km. Sukces projektu otwiera nowe perspektywy zagospodarowania podmorskich złóż – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA, spółki, która jest właścicielem PGNiG Upstream Norway. – Technologia EHTF jest bardziej efektywna kosztowo i energetycznie od innych rozwiązań stosowanych w celu ograniczenia ryzyka powstawania hydratów. Dzięki niej zagospodarowanie i eksploatacja odległych złóż będą tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska – dodał Prezes Majewski.

Cel ekologiczny był ważnym kryterium przy projektowaniu EHTF obsługującej złoże Ærfugl. Partnerzy koncesyjni dążyli do uzyskania jak największej efektywności energetycznej gazociągu. Do jego podgrzewania wykorzystywana jest energia elektryczna przepływająca przez przewody zamontowane wewnątrz warstwy izolacyjnej wypełniającej przestrzeń pomiędzy właściwym rurociągiem i zewnętrzną rurą ochronną. Izolacja ma nie tylko ograniczać pobór elektryczności, ale także chronić środowisko naturalne przed promieniowaniem cieplnym.

Eksploatacja złóż w oparciu o już istniejącą infrastrukturę jest ważnym elementem strategii operacyjnej PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Oprócz Ærfugl, do FPSO Skarv podłączone jest także złoże Gråsel, a w planach jest przyłączenie odwiertów na złożu Shrek i Alve Nord. Z kolei złoże Duva, którego eksploatacja ruszyła w sierpniu 2021 r., jest obsługiwane przez infrastrukturę sąsiedniego złoża Gjøa.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama