Paliwa dla energetyki

Fundusze Europejskie wspierają budowę gazociągu Gustorzyn-Leśniewice

30 grudnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu budowy gazociągu Gustorzyn – Leśniewice, który jest pierwszym etapem gazociągu Gustorzyn – Wronów.

Gazociąg umożliwi przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju.

Projektowana inwestycja wpłynie na:

  • rozwój lokalnej infrastruktury;
  • zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania gazem operatorów dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych (uwzględniając przy tym rosnące zapotrzebowanie m.in. na cele komunalno-bytowe mieszkańców);
  • bezpieczne dostawy gazu do odbiorców

oraz

  • możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców;
  • odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, Łodzi i Radomia;
  • elastyczną pracę systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego.

Trasa gazociągu będzie przebiegała przez teren 6 gmin: Brześć Kujawski; Włocławek; Choceń; Kowal; Baruchowo; Gostynin, które położone są w województwach kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim.

Zakres prac obejmuje budowę 54 km nowego gazociągu o średnicy DN1000 i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. zespołem zaporowo-upustowym, światłowodem oraz zespołem włączeniowym do węzła Gustorzyn. Gazociąg będzie spełniał przyszłościowe wymagania technologiczne umożliwiając także transport gazów niskoemisyjnych i odnawialnych, jak np. wodór.

Inwestycja, współfinansowana ze środków UE w ramach działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest warta blisko 461 mln zł, a wkład Unii Europejskiej wynosi 137,3 mln zł.

Realizacja projektu zakończy się do 31 grudnia 2023 r.

Działy

Reklama