Ochrona środowiska

Dwie gminy z Mazowsza – Raszyn i Dąbrówka – sięgają po pieniądze z programu „Stop Smog”

Łącznie 40 przedsięwzięć niskoemisyjnych, w sumie za blisko 1,5 mln zł, zrealizują Raszyn i Dąbrówka dzięki przystąpieniu do programu „Stop Smog”, który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 1 mln zł dofinansowania a mazowieckie gminy wyłożą ze środków własnych ok. 450 tys. zł.

Program „Stop Smog”, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, to szansa dla wszystkich zainteresowanych samorządów nawet na 70% dofinansowania kosztów niskoemisyjnych inwestycji. Pozostałe 30% stanowi wkład własny gminy/powiatu. Dzięki temu mieszkańcy gmin – położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Raszyn w ciągu dwóch lat zaplanował realizację 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Przewidywany koszt tego zadania to 972 130 zł (680 491 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz 291 639 zł własnego budżetu). Pieniądze te zapewnią poprawę efektywności energetycznej w 7 budynkach oraz pozwolą na wymianę 20 nieefektywnych źródeł ciepła. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej – liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem – wyniesie ponad 55%.

Dąbrówka będzie również realizowała 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach. W ciągu trzech lat w 5 budynkach poprawi się efektywność energetyczna, a źródła ciepła zostaną wymienione we wszystkich 20 budynkach. W tym przypadku – dla całego przedsięwzięcia – zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej szacuje się na ponad 30%. Całość pochłonie 500 000 mln zł (350 000 zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz 150 000 zł środków własnych).

Do programu „Stop Smog” przystąpiło dotychczas trzynaście gmin: osiem z województwa małopolskiego (Brzesko, Kraków, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka i Tuchów), trzy ze śląskiego (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec) oraz dwie z mazowieckiego (Raszyn i Dąbrówka). To w sumie zadeklarowanych 2151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin.

Szczegóły programu „Stop Smog”:

czystepowietrze.gov.pl/stop-smog
StopSmog@nfosigw.gov.pl

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama