Ochrona środowiska

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji wprowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2020 r. określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego:
– na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,
– na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw, wraz z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z odnawialnych źródeł energii i z uwzględnieniem strat i różnic bilansowych, czyli u odbiorcy końcowego.

Opracowanie dostępne jest pod adresem Materiały do pobrania/Wskaźnik emisyjności/Wskaźniki produktowe dla energii elektrycznej.

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Działy

Reklama