Elektroenergetyka

Powołanie Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa energetycznego

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa 23 grudnia 2021 r. powołała Wojciecha Krawczyka na stanowisko Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Pełnomocnik będzie zajmować się m.in. uzgadnianiem koncepcji i opiniowaniem projektów strategicznych dokumentów rządowych związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem sektora energetycznego. Będzie też monitorował działania w zakresie Polityki energetycznej Polski do 2040 r., a także przygotowywał materiały niezbędne do prowadzenia przez Ministra polityki energetycznej państwa.

– Jednym z kluczowych zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa energetycznego będzie analizowanie procesów i zjawisk gospodarczych oraz ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego – powiedziała Minister Moskwa.

– Powołanie Pełnomocnika pozwoli kreować jednolitą politykę związaną z działaniami strategicznymi na rzecz funkcjonowania, rozwoju oraz transformacji sektora energetycznego – dodała Minister.

***

Wojciech Krawczyk jest inżynierem budownictwa oraz stypendystą Fulbright ze specjalnością Energy Policy and Energy Economics.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym, realizując projekty rozwoju infrastruktury energetycznej m.in. obiekty elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej. Jako inżynier uczestniczył w projektach w Polsce, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Filipinach.

W latach 2018-2019 podczas pracy w Pacific Northwest National Laboratory, wraz z zespołem analizował różne scenariusze rozwoju gospodarki USA w kontekście zmian w rynku energii, energetyce oraz wpływu na emisje. Uczestniczył w opracowaniu złożonego modelu gospodarki w celu uzyskania założonych celów emisyjnych na potrzeby instytucji publicznych oraz sektora prywatnego. Jako konsultant ds. energetyki Banku Światowego brał udział w projektach rozbudowy infrastruktury energetycznej w Indonezji oraz Myanmarze.

Doświadczenie w sektorze publicznym zdobywał w Ministerstwie Aktywów Państwowych jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości oraz Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama