Elektroenergetyka

Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

OIRE opracował Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii umożliwiający uczestnikom rynku energii zaplanowanie działań, do których są zobowiązani, w związku z budową i uruchomieniem CSIRE.

Plan wdrożenia CSIRE uwzględnia terminy określone w Ustawie, przedstawia proces opracowania i uzgodnień dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE oraz proces migracji danych inicjalnych, niezbędnych do uruchomienia CSIRE.

Dokument będzie aktualizowany oraz uzupełniany w miarę postępu prac projektowych dotyczących wdrożenia CSIRE oraz zmian prawnych. Plan wdrożenia CSIRE dostępny jest tutaj.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama