Elektroenergetyka

Projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.0 jest już dostępny

Operator Informacji Rynku Energii, którego rolę pełnią PSE S.A., odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.0 została opublikowana.

Najnowsze SWI w wersji 5.0 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”).

Dokumentację zaktualizowano w oparciu o uwagi przekazane przez uczestników rynku, będących członkami powołanych przez PSE grup roboczych (więcej na temat grup roboczych znajduje się tutaj), zmiany w przepisach prawa, które mają wpływ na procesy rynku energii oraz wewnętrzne analizy zespołów projektowych PSE.

SWI 5.0 zostały uzupełnione m. in. o:

 1. walidacje biznesowe – opracowano kompletny dokument zawierający walidacje biznesowe, który stanowi Załącznika nr 3 do SWI;
 2. obsługę obiektów pomiarowych – szczegółowo zostały opisane typy obiektów, w tym sumatory oraz zakres atrybutów dla obiektów;
 3. sposób obsługi punktów wymiany;
 4. proces dotyczący przekazywania salda przedpłaty;
 5. opis strat wykorzystywanych w PPE;
 6. charakter PPI, by ustrukturyzować wykorzystanie tego typu PP;
 7. szczegółową specyfikę procesów OSP.

Spis wszystkich zmian wprowadzonych do SWI względem poprzedniej wersji dokumentacji, znajduje się w Karcie aktualizacji nr 2. Aktualna dokumentacja SWI dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/oire/standardy-wymiany-informacji i składają się na nią następujące dokumenty:

 1. Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii 5.0 (plik w formacie PDF) wraz z załącznikami:
  1. Załącznik nr 1 – Zakres Informacyjny Komunikatów CSIRE (plik w formacie xlsx)
  2. Załącznik nr 2 – Macierz następstw (plik w formacie xlsx)
  3. Załącznik nr 3 – Walidacje biznesowe (plik w formacie xlsx)
  4. Załącznik nr 4 – Macierz priorytetyzacji (plik w formacie xlsx)
  5. Załącznik nr 5 – Schematy XSD (pliki w formacie xsd publikowane w postaci archiwum zip)
 2. Karta aktualizacji nr 2 (plik w formacie PDF).

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama