Elektroenergetyka

innogy Stoen Operator zamienia się w Stoen Operator

Warszawski operator sieci dystrybucyjnej oficjalnie zmienił nazwę z innogy Stoen Operator na Stoen Operator. W nazwie firmy zachowano historyczny człon Stoen. Zmiany nie wpływają na dotychczasowe umowy z klientami oraz nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi formalnościami z ich strony. Proces rebrandingu obejmuje nową identyfikację wizualną spółki, w tym nowy logotyp z dopiskiem „powered by E.ON”.

Od 10 grudnia warszawski operator sieci dystrybucyjnej (OSD) funkcjonuje jako Stoen Operator sp. z o.o. Zmiana nazwy jest wynikiem dwuletniego procesu integracji, który rozpoczął się w 2019 r., w efekcie którego innogy przekształciło się w E.ON. W Polsce rebranding objął całą grupę i należące do niej spółki. Operator zdecydował się na nową identyfikację wizualną marki, w tym nowy szyld: czerwony logotyp Stoen Operator powered by E.ON.

Umowy z klientami bez zmian

Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej nie wymaga od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy, bez konieczności podpisywania aneksów. Obowiązują dotychczasowe numery kont i dane rozliczeniowe. Nie zmieniają się wybrane wcześniej sposoby rozliczenia. Wszelkie formalności związane z procesem rebrandingu są realizowane przez Stoen Operator.

13 grudnia, uruchomiona została strona internetowa www.stoen.pl, na której klienci mogą znaleźć nowe adresy e-mail operatora. Poprzednia strona innogystoenoperator.pl przekierowuje na nową witrynę, a wiadomości wysłane na poprzedni adres mailowy są automatycznie przekazywane na nowy adres, co gwarantuje bezproblemową komunikację z klientami.

Lokalizacja biura obsługi klienta i kontakty telefoniczne pozostały bez zmian. Konsultanci infolinii udzielą wszelkich niezbędnych informacji nt. rebrandingu oraz aktualnej sytuacji klienta.

Plany Stoen Operator na 2022 r.

Stoen Operator będzie kontynuował inwestycje sieciowe na terenie stolicy oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami stołecznych instytucji publicznych, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne. Planowane na 2022 r. inwestycje osiągną około 300 mln zł. Ważnymi obszarami rozwoju pozostaną inteligentne sieci i digitalizacja procesów, w tym związanych z centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE). Operator dąży też do skrócenia czasu realizacji przyłączania do sieci oraz wprowadzenia usprawnień w zakresie obsługi klienta na podstawie wskaźnika NPS, który bada ich zadowolenie i lojalność.

Źródło: Stoen Operator

Działy

Reklama