Ochrona środowiska

PKN ORLEN otrzymuje 180 mln euro kredytu z EBI na wsparcie planów związanych z dekarbonizacją

Centrum badawczo-rozwojowe przyspieszy prace nad odnawialnymi substancjami chemicznymi oraz nad technologią biopaliw. Wszystkie finansowane projekty wesprą PKN ORLEN w transformacji energetycznej i redukcji emisji.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PKN ORLEN podpisały dziś w Warszawie umowę kredytu w wysokości 180 mln euro, która pomoże sfinansować nową działalność firmy w zakresie energii odnawialnej i biorafinerii, oraz w obszarze badań i rozwoju (B+R).

Finansowanie pomoże zrealizować trzy projekty: dwa z zakresu transformacji paliw odnawialnych i jeden z zakresu badań i rozwoju. Projekt B+R to rozwój w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowego w kierunku działań w zakresie rozwoju technologii dotyczących odnawialnych substancji chemicznych i biopaliw. Dzięki temu opracowywane zostaną nowe rozwiązania technologiczne wspierające długoterminowy plan dekarbonizacji spółki. Zbudowana zostanie także trwała przewaga konkurencyjna koncernu.

Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska powiedziała: Transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań stojących dziś przed Polską, a grupy energetyczne mogą wnieść tu znaczny wkład. Dlatego Europejski Bank Inwestycyjny z przyjemnością wspiera PKN ORLEN w przejściu z paliw kopalnych na rozwiązania odnawialne. Cieszę się również, że nasz bank może sfinansować rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy: inwestowanie w umiejętności i technologie pomoże PKN ORLEN w umocnieniu długoterminowej konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny 

Działy

Reklama