Ochrona środowiska

Formularz rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że trwają prace nad tłumaczeniem na język polski nowego formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 oraz sprawozdania z weryfikacji potrzebnych do sprawozdawczości wielkości emisji CO2 za 2021 r.

Dalsze informacje odnośnie udostępnienia ww. formularzy rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 oraz sprawozdania z weryfikacji na stronie internetowej Krajowego ośrodka będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

Źródło: KOBIZE

Działy

Reklama