OZE

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu z pozytywną opinią do noweli ustawy 10H

15 grudnia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej i reguły 10H. Projekt zostanie przekazany do Sejmu w pierwszym kwartale 2022 r. To krok bliżej do liberalizacji ustawy odległościowej.

Jak przekazał resort, korzyści, które płyną z projektu nowelizacji tzw. ustawy 10H to m.in. nowe elektrownie wiatrowe, obniżenie cen hurtowych energii elektrycznej, a także pobudzenie gospodarki na poziomie lokalnym i krajowym. W komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśniono, że projekt ma uelastycznić zasadę 10H i zwiększyć kompetencje gminy w obszarze lokalizowania elektrowni wiatrowych, budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej, w tym mieszkalnej, wokół takich elektrowni. Obowiązująca zasada 10H wymaga, aby odległość pomiędzy takim budynkiem a elektrownią była przynajmniej równa dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Nowy projekt umożliwia zmniejszenie tej odległości nawet do 500 m. W przypadku lokalizacji nowej elektrowni wiatrowej będzie to jednak wymagać dodatkowych konsultacji ze społecznością lokalną.

– Pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu o ustawie odległościowej i liberalizacji zasady 10 H potwierdza, że zielona energia z wiatru to jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej Polski. Proponowane zmiany to sprawiedliwy kompromis pozwalający na realizację nowych inwestycji w porozumieniu z samorządami i przy rosnącej akceptacji lokalnych społeczności. Cieszymy się, że minister Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii szybko zabrał się do pracy nad tymi zmianami i nadrabia stracony czas. Mamy nadzieję, że cała branża wiatrowa otrzyma najlepszy prezent świąteczny i ustawa jeszcze w tym roku zostanie skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów, tak, aby na początku nowego roku weszła w życie i otworzyła nowy rozdział dla lądowej energetyki wiatrowej, która jest najtańszym i najbardziej ekologicznym źródłem energii – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które brało czynny udział w pracach nad zmianami w ustawie odległościowej.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama