OZE

NCBR z nagrodą za „Innowacyjną biogazownię”

Nagrodę „Magazynu Biomasa” w kategorii „PROJEKT BIOGAZOWY” za zainicjowanie przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, realizowanego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, otrzymało dziś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podczas VI Kongresu Biogazu i Biometanu.

Po raz pierwszy podczas Kongresu Biogazu i Biometanu redakcja „Magazynu Biomasa” przyznała nagrody osobom i instytucjom aktywnie działającym na rzecz branży biogazu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymało nagrodę w kategorii „PROJEKT BIOGAZOWY” – za zainicjowanie przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, realizowanego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. „Powstała w jego wyniku zautomatyzowana technologia ma odmienić polski rynek biogazowy. Podstawową zakładaną zmianą ma być wytwarzanie najwyższej jakości paliwa odnawialnego – biometanu, który będzie zatłaczany do sieci gazowej” – uzasadniło jury.

Jednocześnie pierwszą nagrodę w kategorii „Biogaz” otrzymał prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP), który kilkanaście lat swojej kariery naukowej poświęcił na popularyzację biogazu. Profesor Dach jest kierownikiem Pracowni Ekotechnologii UPP. To jednostka,  która w przedsięwzięciu NCBR „Innowacyjna biogazownia” będzie testować pracę instalacji ułamkowo-technicznych oraz nadzorować w przyszłości pracę demonstratora.

Przypomnijmy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest partnerem strategicznym dla przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”. Dzięki tej współpracy pierwsza w Polsce biogazownia produkująca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów, powstanie w Brodach w gminie Lwówek, w województwie wielkopolskim.

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i budowa innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, charakteryzującej się efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanego strumienia substratów organicznych na biogaz, a następnie uszlachetnianiem go do biometanu.

W efekcie projektu zostanie opracowana nowa technologia służąca wytwarzaniu biometanu z wykorzystaniem substratów o charakterze odpadowym. Nie będzie ona wydzielała do środowiska uciążliwych dla człowieka zapachów, co powinno pozytywnie wpłynąć na społeczny odbiór tego rodzaju instalacji i poprawić reputację branży. Prototypowa instalacja będzie też samowystarczalna pod kątem energii elektrycznej i ciepła dzięki wykorzystaniu części produkowanego biogazu. Biometan, którego potencjał produkcji w Polsce szacuje się na około 8 mld m3 rocznie, będzie mógł być bezpośrednio wtłaczany do krajowej sieci gazowej lub sprężony i wykorzystywany w transporcie, np. jako paliwo dla silników gazowych, do tankowania autobusów czy źródło „zielonego” wodoru. Możliwości wykorzystania biometanu będą jeszcze analizowane w toku przedsięwzięcia.

Wszystko wskazuje na to, że technologia innowacyjnej biogazowni będzie stanowić przełom na polskim rynku biogazu i biometanu. Projekt spowoduje stymulację całej branży, ponieważ kolejni oferenci będą musieli się odnosić do uzyskanych w nim parametrów, które mogą stać się rynkowym wzorem i punktem odniesienia.

Podczas VI Kongresu Biogazu i Biometanu nagrody „Magazynu Biomasa” otrzymali również: Marek Pituła z Polskiego Stowarzyszenia Biometanu – w kategorii „BIOMETAN” oraz Michał Tarka – w kategorii „BIOGAZ W PRAWIE”.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Działy

Reklama