OZE

O elastycznym systemie elektroenergetycznym podczas Areopagu energetyki odnawialnej 2021

Pełnomocnik rządu ds. OZE – Ireneusz Zyska, Prezes PSE SA – Eryk Klossowski, Prezes URE – Rafał Gawin, Prezes TGE – Piotr Zawistowski oraz liderzy branży OZE uczestniczyli 9 grudnia 2021 r. w konferencji „Areopag Energetyki Odnawialnej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Spotkanie było unikalną okazją do wymiany poglądów oraz rozmów dotyczących najbardziej aktualnych wyzwaniach przed, jakimi obecnie stoi branża odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreślał m. in. Minister Zyska, dążenie do neutralności energetycznej wymaga odpowiedzialnych działań, które pozwolą na zachowanie konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na akceptowalnym dla odbiorców końcowych poziomie. W tym celu konieczny jest rozwój systemu elektroenergetycznego uwzględniający wzrost zapotrzebowania na moc i zachowanie parametrów jakościowych dostarczanej energii.

Podczas debaty wskazywano, że rosnącej mocy źródeł OZE muszą towarzyszyć inwestycje mające na celu uelastycznienie systemu. Ważnym przekazem debaty, na co zwrócili uwagę także uczestnicy była informacja, że blisko 140 mld zł największe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej, zainwestują w perspektywie roku 2040 w infrastrukturę sieciową. Potrzebnym elementem systemu elastycznego będą też magazyny energii. Znalazło to odzwierciedlenie także w opracowanej przez resort klimatu i środowiska nowelizacji prawa energetycznego, która została przyjęta przez Sejm w maju 2021 r. i weszła w życia w lipcu 2021 r. Nowe przepisy wprowadzają i jednocześnie ujednolicają pojawiającą się w różnych ustawach definicję magazynu energii, określają zasady przyłączenia magazynu do sieci i wprowadzają korzystne rozwiązania dotyczące rozliczania magazynowania energii. Prezes PSE – Eryk Klossowski podczas debaty zaznaczył, że określone modele teoretyczne dot. zarządzania siecią przesyłową w kontekście warunków rzeczywistych muszą być modyfikowane, a przyłączanie nowych źródeł musi uwzględniać wiele aspektów w tym bezpieczeństwo energetyczne. Prezes URE – Rafał Gawin skoncentrował się na podjętej inicjatywie, która ma wypracować Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej pod nazwą „KARTA EFEKTYWNEJ TRANSFORMACJI SIECI DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEJ ENERGETYKI”. Eksperci podkreślali, że bez przyśpieszenia inwestycji w sektorze dystrybucji (sieci, transformatory) nie zrealizujemy skutecznie założeń transformacji energetycznej. Prezes TGE – Piotr Zawistowski, mówiąc o elastycznym systemie wskazał ważną rolę giełdy, jako podmiotu wspierającego rozwój rynku OZE poprzez obecne i tworzone produkty (m.in. cPPA, Gwarancje Pochodzenia). Pozostali eksperci debaty: Albert Gryszczuk – Krajowa Izba Klastrów Energii, Szymon Witoszek – ONDE, ujmując kluczowe potrzeby inwestorów, podkreślali konieczność zmiany podejścia do źródeł wytwórczych i wprowadzanie możliwości rozwiązań hybrydowych (dwa źródła wiatr/pv) przyłączone w tym samym miejscu, co wypłaszaczy krzywą produkcji i jest lepszym rozwiązaniem dla operatora sieci. Inwestorzy podkreślili także, że budowanie źródeł OZE połączonych „linią bezpośrednią” do odbiorcy, jest także tym elementem, który wpłynie na elastyczność systemu.

Źródło: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO

Działy

Reklama