Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę kolejnego etapu gazociągu Gustorzyn – Wronów

Spółka podpisała drugą z trzech umów na budowę gazociągu Gustorzyn – Wronów obejmującą odcinek relacji Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gazociąg Gustorzyn – Wronów o łącznej długości ok. 308 km został podzielony na 3 odcinki budowlane:

  • Gustorzyn – Leśniewice – 54 km
  • Leśniewice – Rawa Mazowiecka – 100 km
  • Rawa Mazowiecka – Wronów – 154 km

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku Gustorzyn – Leśniewice zostało konsorcjum, którego liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad tym zadaniem będzie pełnić firma MGGP S.A. W listopadzie br. wybrany został wykonawca prac dla odcinka Rawa Mazowiecka – Wronów i tam trwają już pierwsze prace w terenie. Natomiast środkowy odcinek tej inwestycji relacji Leśniewice – Rawa Mazowiecka jest obecnie na końcowym etapie procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy.

Nowy gazociąg w centralnej Polsce zwiększy elastyczność sterowania przesyłem gazu, a także zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw tego surowca do odbiorców w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim.

Dodatkowe informacje

Trasa gazociągu Gustorzyn – Leśniewice o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa przechodzi przez tereny 6 gmin, zlokalizowanych w dwóch województwach:

  • kujawsko-pomorskim: gminy – Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal, Baruchowo, Choceń,
  • mazowieckim: gmina Gostynin.

Inwestycja obejmuje około 900 działek. W zakresie prac zaplanowano 404 przekroczenia przeszkód w terenie, w tym 46 metodą bezwykopową. Kluczowe skrzyżowania z obcą infrastrukturą dotyczą przekroczeń: dwóch linii kolejowych, autostrady A1,  trzech dróg krajowych, pięć dróg wojewódzkich, dziesięć dróg powiatowych oraz  trzech  rzek. W ramach jej realizacji będzie przeprowadzona rozbudowa istniejącego węzła rozdzielczego gazu w Gustorzynie. Prace budowlane zaplanowane zostały na 22 miesiące. Termin oddania gazociągu do eksploatacji planowany jest na 2023 r.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Projekt jest planowany do dofinansowania z funduszy UE w ramach POIIŚ.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama