Paliwa dla energetyki

Przedstawiciele KHNP odwiedzili pomorskie gminy, w których może powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa

Przedstawiciele Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) – południowokoreańskiego lidera w obszarze energetyki atomowej – odwiedzili w tym tygodniu dwie pomorskie gminy – Krokową i Choczewo. Głównym celem wizyty firmy na Pomorzu było wzmocnienie relacji z lokalnymi społecznościami gmin branych pod uwagę jako potencjalne lokalizacje dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W listopadzie br. Korea publicznie ogłosiła swój zamiar uczestniczenia w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, podkreślając gotowość koncernu KHNP do dostarczenia nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań w tym zakresie, w tym należącego do generacji III+ reaktora APR1400.

KHNP jest jednym z liderów spośród dostawców technologii jądrowej ubiegających się o udział w polskim projekcie budowy elektrowni jądrowych. Spółka poinformowała w listopadzie, że przy wsparciu rządu Korei przedstawi Polsce ofertę na budowę elektrowni jądrowych w I kwartale 2022 r. KHNP nie tylko znajduje się w ścisłej czołówce światowych firm realizujących budowę nowych bloków jądrowych, ale także prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz społeczności zamieszkujących obszary wokół prowadzonych przez KHNP inwestycji.

Południowokoreański koncern aktywnie inwestuje w tworzenie wartości społecznych i stabilnych miejsc pracy na rzecz lokalnych społeczności, przyczyniając się do rozwoju regionalnego we wszystkich lokalizacjach, gdzie jest obecny. Zdobycie zaufania lokalnych mieszkańców w pobliżu elektrowni jądrowych, a także ogółu społeczeństwa jest istotnym czynnikiem sprawnego funkcjonowania elektrowni jądrowych. Dlatego spółka podejmuje również zróżnicowane inicjatywy społeczne, takie jak dialog i konsultacje z mieszkańcami terenów graniczących z elektrowniami jądrowymi. Wraz z postępem prac budowlanych, KHNP tworzy nowe miejsca pracy poprzez ścisłą współpracę z lokalnym i firmami.

Spotkania z lokalnymi władzami gmin Krokowa i Choczewo

Spotkanie przedstawicieli koreańskiej firmy z lokalnymi władzami na Pomorzu służyło poznaniu lokalnych potrzeb gmin. W gminie Krokowa przedstawiciele KHNP – Minhwan Chang, Dyrektor oddziału KHNP w Pradze oraz Hoyub Baek – Senior Manager z oddziału KHNP w Pradze, spotkali się w wójtem gminy Krokowa, Adamem Śliwickim. Przy okazji wizyty KHNP przekazało darowiznę na rozwój infrastruktury kulturalnej oraz poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej gminy. Z przekazanych środków gmina planuje doposażyć Ochotniczą Straż Pożarną w Karlikowie i lokalną świetlicę znajdującą się w Ośrodku Kultury.

Przedstawiciele KHNP spotkali się także z sąsiednią gminą Choczewo, gdzie odbyli spotkanie z wójtem gminy – Wiesławem Gębką oraz przekazali dotację na dofinansowanie infrastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej.

Bezpieczeństwo to także wartości

KHNP deklaruje, że działa zgodnie z zasadą ESG, konsolidującą trzy ważne dla życia społecznego obszary – środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. KHNP rozwija kulturę korporacyjną i etykę zarządzania, które umożliwiają budowanie zaangażowanych zespołów eksperckich.

Wierzymy, że wartości etyczne, wzajemny szacunek i zaufanie wpływają na lepsze partnerstwo. Dbamy o kwestie związane z ekologią, a stabilne i nieprzerwane dostawy energii pomagają nam budować zaufanie publiczne. Zależy nam na pogłębianiu partnerstwa pomiędzy Koreą a Polską, nie tylko na szczeblu rządowym. Angażujemy się w rozwijanie relacji z polskimi firmami, które są zainteresowane udziałem w pracach przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a poznawanie potrzeb lokalnych społeczności to naturalny kolejny krok. Tylko w ten sposób możemy zbudować silne partnerstwo pomiędzy naszymi krajami, a dzięki temu – dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla polskiego programu energetyki jądrowej, wspierając Polskę w osiągnięciu redukcji emisji dwutlenku węgla i tworząc stabilną bazę dostaw dla krajowej sieci energii elektrycznej – powiedział Minhwan Chang, Dyrektor oddziału KHNP w Pradze.

KHNP w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej

Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP) zamierza złożyć ofertę polskiemu rządowi w I kwartale 2022 r. Propozycja obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym technologię (np. rodzaj reaktora), koszt projektu, harmonogram budowy, finansowanie i zarządzanie projektem. Dokument doprecyzuje również plany odnośnie do lokalizacji, transferu technologii, szkoleń i edukacji, którymi polski rząd jest bardzo zainteresowany. Firma zaproponuje najbardziej zaawansowany technicznie projekt reaktora jądrowego o nazwie APR1400.

Źródło: Korea Hydro & Nuclear Power

Działy

Reklama