CSR w Energetyce

Powrót Galerii Sztuki XIX w.

Od 9 grudnia można znów odwiedzić Galerię Sztuki XIX Wieku. Na wystawie będzie można podziwiać arcydzieła malarstwa polskiego (w tym od dawna nieeksponowane pastele Wyspiańskiego) oraz rzeźbę w szerszym niż dotychczas wyborze. W sumie ok. 300 obiektów, prezentowanych w nowej oprawie barwnej i infograficznej. Do zwiedzania zapraszają Muzeum Narodowe w Warszawie i PGE Polska Grupa Energetyczna, Mecenas Galerii Sztuki XIX Wieku.

Najchętniej odwiedzana wystawa znów dostępna

Po trzymiesięcznej przerwie znów zapraszamy publiczność do stałej Galerii Sztuki XIX Wieku. Zachowaliśmy dotychczasową narrację wystawy, ale uzupełniliśmy ją o dodatkowe wątki. Więcej uwagi poświęciliśmy m.in. dziełom Witolda Wojtkiewicza, jednego z czołowych malarzy Młodej Polski, a twórczość Jana Matejki skonfrontowaliśmy z dorobkiem jego utalentowanego ucznia Maurycego Gottlieba. Przygotowaliśmy także nową infografikę z rozbudowanym systemem komentarzy. Mamy nadzieję, że Galeria Sztuki XIX Wieku pozostanie jedną z najchętniej odwiedzanych wystaw w Muzeum – mówi Agnieszka Rosales Rodríguez, kuratorka ekspozycji.

Przed rearanżacją Galeria cieszyła się wielkim zainteresowaniem publiczności. W 2021 co miesiąc odwiedzało ją kilkanaście tysięcy osób.

– Od ponad półtora wieku MNW to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce. Niezwykle bogate zasoby Muzeum stanowi Galeria Sztuki XIX Wieku, która mieści jedne z najważniejszych dzieł polskiego dziedzictwa narodowego. Objęcie nad nią mecenatu przez PGE to jeden z naszych najważniejszych projektów kulturalnych. Dzięki współpracy z PGE dla zwiedzających zostało udostępnionych 300 obiektów, wśród których warto wymienić od dawna nieeksponowane pastele i prace graficzne Stanisława Wyspiańskiego oraz szerszy wybór rzeźb polskich artystów. W ramach naszego wsparcia pod dziełami sztuki pojawiły się dodatkowe treści i bardziej rozbudowane opisy, zwiększające walory edukacyjne galerii, dzięki czemu zwiedzający będą mogli lepiej poznać kontekst kulturowy czy historię powstawania obrazów, a co za tym idzie obcować ze sztuką w pogłębionym wymiarze – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Mecenasa Galerii Sztuki XIX Wieku.

Polskie arcydzieła w międzynarodowym kontekście

W nowo otwartej Galerii Sztuki XIX Wieku publiczność znów będzie mogła podziwiać prace najwybitniejszych polskich artystów: Olgi Boznańskiej, Jana Matejki, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Juliana Fałata, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego oraz wielu innych. Dziełom polskim towarzyszą też wybrane prace twórców francuskich, niemieckich, austriackich, rosyjskich, holenderskich, fińskich. Pozwala to zasygnalizować związki między dziełami powstającymi w tym samym czasie w różnych zakątkach Europy. Wystawa odzwierciedla bogactwo i różnorodność nurtów, gatunków i postaw artystycznych w XIX wieku, przemiany stylistyczne i tematyczne, tendencje narodowe i kosmopolityczne. 

Powrót Wyspiańskiego i więcej rzeźby

Jedną z najważniejszych zmian w nowej Galerii Sztuki XIX Wieku będzie powrót długo oczekiwanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Zwiedzających powitają Chochoły oraz Widoki z okna pracowni na Kopiec Kościuszki. Pokazane zostaną portrety żony i dzieci artysty (Macierzyństwo, Śpiący Staś), jego kolegów z kręgu krakowskiej inteligencji oraz słynny Autoportret wśród pędów winobluszczu. Ze względu na surowe wymogi konserwatorskie, wynikające z wrażliwości papierowego podłoża i nietrwałości techniki, prace Wyspiańskiego będą prezentowane rotacyjnie, w zmienianych co kilka miesięcy odsłonach. Łącznie na ekspozycję trafi blisko 60 pasteli i prac graficznych z kolekcji MNW. Wybór pozwoli zilustrować różnorodne wątki twórczości Wyspiańskiego i najważniejsze nurty Młodej Polski – dekadentyzm, symbolizm, inspiracje sztuką ludową i secesyjną dekoracyjnością form. Oprócz prac malarskich i rysunkowych istotną częścią wystawy jest także twórczość rzeźbiarska. Dotychczas prezentowaną kolekcję uzupełniono o rzeźby Abrahama Eisenberga, Toli Certowicz i Bolesława Biegasa. 

Fotografia przełomu wieków

Niebawem Galerię Sztuki XIX Wieku uzupełnią zdjęcia z epoki. Na początku 2022 roku na ekspozycji zostanie otwarty Gabinet Fotografii. W MNW przechowywana jest wyjątkowa w skali kraju kolekcja fotografii z XIX i początków XX wieku. Zbiór ten obejmuje dagerotypy, odbitki na papierach fotograficznych, szklane negatywy i unikatowe prace wykonane w technikach szlachetnych. Gabinet będzie miejscem cyklicznych pokazów, przedstawiających dzieje i osiągnięcia fotografii w pierwszych dziesięcioleciach istnienia oraz jej związki ze sztukami pięknymi. W fotografii drugiej połowy XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia można odnaleźć nurty romantyzmu, realizmu, a także cechy przypisane biedermeierowi czy symbolizmowi. Prezentowane obrazy malarskie i fotograficzne łączy wiele wspólnych cech, przywiązanie do tradycji w wyborze tematów, potrzeba utrwalania zabytków przeszłości, co w ówczesnej sztuce polskiej służyło zachowaniu tożsamości narodowej. 

Program towarzyszący

Otwarciu Galerii towarzyszy bogaty program edukacyjny dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Można wziąć udział w warsztatach i na wystawie. Dziełom z Galerii Sztuki XIX Wieku będzie też poświęcona część świątecznego programu MNW. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Muzeum. Bogatą ofertę edukacyjną dla grup przedszkolnych i szkół przygotowało Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej. To prawie 40 tematów lekcji, wpisujących się w podstawę programową z przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Link do filmu, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SD9eqOkNLOU

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama