Paliwa dla energetyki

PKN Orlen i Synthos Green Energy rozpoczynają współpracę przy tzw. małym atomie

PKN Orlen podpisał ze spółką Synthos Green Energy umowę inwestycyjną zakładającą powstanie spółki rozwijającej technologię małych reaktorów jądrowych w Polsce. Podczas ogłoszenia wspólnych planów obecni byli Wicepremier Jacek Sasin i Wiceminister Maciej Małecki.

– Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymusza na nas transformację energetyki. Podpisanie przez PKN Orlen umowy inwestycyjnej w zakresie rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych wpisuje się w plany modernizacji branży. To szansa na szybką, efektywną i bezpieczną dekarbonizację. W przyszłości najbardziej stabilnym źródłem energii będzie atom – mówi Wicepremier Jacek Sasin.

– W Ministerstwie Aktywów Państwowych, kierowanym przez wicepremiera Jacka Sasina, zachęcamy spółki Skarbu Państwa do odważnych i ambitnych inwestycji, które będą przekładały przekładała się na konkurencyjność polskiej gospodarki – mówi Wiceminister Maciej Małecki.

Transformacja energetyczna

Zgodnie ze strategią osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. PKN Orlen inwestuje w nisko- i zeroemisyjne, stabilne i innowacyjne moce wytwórcze energii elektrycznej. Technologia wykorzystująca małe reaktory ma zapewnić również stabilność cen. PKN ORLEN jest w bardzo dogodnej pozycji dla komercjalizacji reaktorów modułowych w Polsce: posiada szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogatą historię realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz szerokie doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce.

Stworzenie reaktora BWRX-300 jest znacznie krótsze niż budowa tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty są o ok. 30% niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30% niższy niż w przypadku energii z gazu. Pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa.

Tego typu przedsięwzięcia umocnią w kolejnych latach pozycję Grupy ORLEN jako lidera transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej.

Wpływ na gospodarkę

Małe reaktory jądrowe to również szansa dla krajowej gospodarki. GE Hitachi szacuje, że około 50% wydatków związanych z ich budową może zostać w Polsce. Dotyczy to także kluczowych elementów całej elektrowni, jak turbina i generator, części zbiornika reaktora, systemy hydrauliczne. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy w atrakcyjnych sektorach gospodarki. Potencjał do stania się częścią łańcucha dostaw przy budowie reaktorów ma około 300 polskich firm.

Program Energetyki Jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej zakłada budowę od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe.

Pierwszy blok ma zostać oddany do użytku w 2033 r. Budowa i eksploatacja energetyki jądrowej przyczyni się do dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej, a w szerszym ujęciu do dywersyfikacji bazy paliwowej polskiej elektroenergetyki i całego sektora energii.

Według przewidywań udział energetyki jądrowej w miksie energetycznym około 2045 r. będzie wynosił ok. 20%.

Pozytywem energetyki jądrowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest przede wszystkim zapewnienie stabilności dostaw energii. Niski udział kosztu tego paliwa w koszcie produkcji energii. Koszt całego cyklu paliwowego stanowi 10-15% łącznego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w EJ. Przykładowo, wzrost ceny paliwa jądrowego o 50% powoduje wzrost kosztu produkcji energii w EJ zaledwie o ok. 6%.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama