Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podmioty zobowiązane do realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii będą mogły rozpocząć realizację programów bezzwrotnych dofinansowań do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej współfinansowanych u odbiorców końcowych

Aby skorzystać z możliwości realizacji obowiązku w 2022 r. poprzez program bezzwrotnych dofinansowań, podmiot zobowiązany powinien do 15 grudnia br. sporządzić i złożyć Prezesowi URE przygotowany przez siebie regulamin programu dofinansowań.
Ogłoszono właśnie przepisy wykonawcze w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej na potrzeby realizacji obowiązku przy wykorzystaniu tego instrumentu. To nowy sposób realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii przez podmioty zobowiązane, wprowadzony nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, o której pisaliśmy w maju. Celem programów bezzwrotnych dofinansowań jest współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych i jednocześnie wypełnianie obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Jakie przedsięwzięcia mogą skorzystać z bezzwrotnych dofinansowań?

Nowe przepisy umożliwią współfinansowanie przedsięwzięć polegających na przyłączaniu odbiorców końcowych do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u tych odbiorców, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązku efektywnościowego.

Co ważne, wymianie tych urządzeń i instalacji mogą podlegać jedynie urządzenia grzewcze charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej.

Informacja o minimalnych klasach energetycznych urządzeń grzewczych, które będą mogły zostać objęte programem bezzwrotnych dofinansowań dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Co powinien zawierać regulamin programu dofinansowań?

– postanowienia określające grupę odbiorców końcowych,
– rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
– warunki i sposób skorzystania z dofinansowań,
– ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
– okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia,
– wzór umowy z odbiorcą końcowym.
Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem tej kwestii na stronie URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama