News » Ostrołęcka elektrownia spełnia wysokie wymogi środowiskowe

Ostrołęcka elektrownia spełnia wysokie wymogi środowiskowe

23 lis 2021 Brak komentarzy Share 'Ostrołęcka elektrownia spełnia wysokie wymogi środowiskowe' on Facebook Share 'Ostrołęcka elektrownia spełnia wysokie wymogi środowiskowe' on Email Share 'Ostrołęcka elektrownia spełnia wysokie wymogi środowiskowe' on Print Friendly

Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, pomyślnie przeszła kontrolę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wykazała ona, że w całym 2020 r. emisje elektrowni w zakresie NOx i SOnie przekroczyły 50% maksymalnych wartości dopuszczanych przez pozwolenie zintegrowane, a w przypadku pyłów roczna emisja wyniosła zaledwie ok. 25% dopuszczalnego poziomu.

Kontrola potwierdziła, że przez cały 2020 r. oraz osiem miesięcy 2021 r. spółka przestrzegała przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. W ciągu 20 miesięcy objętych kontrolą, WIOŚ nie tylko nie stwierdził ani jednego przekroczenia dopuszczalnych norm emisji w zakresie pyłów, NOx, SO2 – inspektorzy potwierdzili też, że właściciel Energi Elektrowni Ostrołęka  ściśle przestrzega wynikających z pozwolenia zintegrowanego obowiązków pomiarowych i monitoringu w zakresie emisyjności, w tym pomiarów ciągłych.

Dbałość o środowisko

W ostatnich latach Elektrownia Ostrołęka B zrealizowała projekty inwestycyjne oraz modernizacje, które dostosowały działalność  instalacji do rygorów unijnych wynikających z Konkluzji BAT (ang. Best Available Technology – najlepsze dostępne technologie), które dla aktywów jej klasy weszły w życie w połowie sierpnia br. Wśród inwestycji była m. in. zabudowa instalacji redukcji NOx metodą  katalityczną (SCR) oraz  budowa drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin. Ostatnia z wymienionych inwestycji, wykorzystująca metodę mokrą wapienną, pozwala na uzyskanie gipsu, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. Dzięki temu proces produkcji energii w ostrołęckiej elektrowni dodatkowo wspiera założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. unijnego modelu gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne.

Obniżanie emisyjności i ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko jest jednym z istotnych kierunków rozwoju Grupy Energa, której pierwsze spółki (w tym Energa Elektrownie Ostrołęka) już w 2016 r. ujęte zostały w rejestrze elitarnego i dobrowolnego systemu wiarygodnego raportowania środowiskowego EMAS, promowanego przez Komisję Europejską. Obecnie działania na rzecz redukcji emisji wpisują się również w Strategię Grupy ORLEN do 2030 r., która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 23 lis 2021 w następujących kategoriach: News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć