Ochrona środowiska

Ostrołęcka elektrownia spełnia wysokie wymogi środowiskowe

Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, pomyślnie przeszła kontrolę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wykazała ona, że w całym 2020 r. emisje elektrowni w zakresie NOx i SOnie przekroczyły 50% maksymalnych wartości dopuszczanych przez pozwolenie zintegrowane, a w przypadku pyłów roczna emisja wyniosła zaledwie ok. 25% dopuszczalnego poziomu.

Kontrola potwierdziła, że przez cały 2020 r. oraz osiem miesięcy 2021 r. spółka przestrzegała przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. W ciągu 20 miesięcy objętych kontrolą, WIOŚ nie tylko nie stwierdził ani jednego przekroczenia dopuszczalnych norm emisji w zakresie pyłów, NOx, SO2 – inspektorzy potwierdzili też, że właściciel Energi Elektrowni Ostrołęka  ściśle przestrzega wynikających z pozwolenia zintegrowanego obowiązków pomiarowych i monitoringu w zakresie emisyjności, w tym pomiarów ciągłych.

Dbałość o środowisko

W ostatnich latach Elektrownia Ostrołęka B zrealizowała projekty inwestycyjne oraz modernizacje, które dostosowały działalność  instalacji do rygorów unijnych wynikających z Konkluzji BAT (ang. Best Available Technology – najlepsze dostępne technologie), które dla aktywów jej klasy weszły w życie w połowie sierpnia br. Wśród inwestycji była m. in. zabudowa instalacji redukcji NOx metodą  katalityczną (SCR) oraz  budowa drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin. Ostatnia z wymienionych inwestycji, wykorzystująca metodę mokrą wapienną, pozwala na uzyskanie gipsu, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. Dzięki temu proces produkcji energii w ostrołęckiej elektrowni dodatkowo wspiera założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. unijnego modelu gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne.

Obniżanie emisyjności i ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko jest jednym z istotnych kierunków rozwoju Grupy Energa, której pierwsze spółki (w tym Energa Elektrownie Ostrołęka) już w 2016 r. ujęte zostały w rejestrze elitarnego i dobrowolnego systemu wiarygodnego raportowania środowiskowego EMAS, promowanego przez Komisję Europejską. Obecnie działania na rzecz redukcji emisji wpisują się również w Strategię Grupy ORLEN do 2030 r., która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama