CSR w energetyce » Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny

Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny

2 lis 2021 Możliwość komentowania Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny została wyłączona Share 'Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny' on Facebook Share 'Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny' on Email Share 'Lubelska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wsparła Ogród Botaniczny' on Print Friendly

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków z Grupy PGE wsparła Ogród Botaniczny w Lublinie. Pracownicy Oddziału w ramach jesiennych prac uporządkowali teren ogrodu. Wolontariat odbył się w ramach prowadzonego w całej Grupie PGE programu „Lasy pełne energii”.

– PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków dba o środowisko naturalne, a co za tym idzie wspiera postawy ekologiczne. Nasi pracownicy mają własne pomysły na pomaganie, chętnie angażują się w działania dobroczynne i starają się reagować na aktualne potrzeby otoczenia. Akcje takie jak porządkowanie Ogrodu Botanicznego pozwalają na lepszą integrację i zacieśnienie więzi z lokalną społecznością – mówi Paweł Okapa, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.

Pracownicy Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków grabili liście w północno-wschodniej części Ogrodu – Arboretum, w którego skład wchodzą zbiory drzew, krzewów, półkrzewów i krzewinek.

Na powierzchni prawie 22 ha. malowniczego, bogato rzeźbionego terenu Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w skład którego wchodzą fragment doliny rzeki Czechówki i naturalne, lessowe wąwozy, podziwiać można  rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych. Kompleks podzielony jest na kilkanaście obszarów tematycznych, wśród których wyodrębniono między innymi alpinarium, rosarium z kolekcją ponad 200 gatunków i odmian róż, dział roślin wodnych i bagiennych, użytkowych, tropikalnych i subtropikalnych. Kolekcja obejmuje ok. 1600 gatunków i odmian drzew i krzewów, ponad 3500 roślin zielnych gruntowych oraz ok. 2000 gatunków i odmian roślin szklarniowych. W bogatej kolekcji flory krajowej zgromadzono 266 gatunków objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem lub wymarłych na terenie Polski. 114 z nich ujętych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a 211 na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych

Uprzątniecie opadłych liści to praca, którą trzeba wykonać w stosunkowo krótkim czasie na znacznej powierzchni naszego Ogrodu. Zawsze staramy się zrobić jak najwięcej przed jesienną słotą i zbliżającą się zimą. Solidna praca kilkunastu osób, nawet przez kilka godzin, to spora pomoc i już zauważalny efekt, szczególnie, że w dziale arboretum pracują obecnie 4 osoby – mówi dr Grażyna Szymczak, Dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS.

Lasy Pełne Energii od PGE 

Grupa PGE realizuje program „Lasy Pełne Energii” od 21 lat. Celem programu jest odbudowa drzewostanu w polskich lasach oraz poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych.

Na program „Lasy pełne energii” składa się wiele projektów realizowanych zarówno przez wolontariuszy PGE, w tym sadzenie lasów, sprzątanie terenów zielonych, ale także działania wspierające parki narodowe, obszary chronione oraz pomniki przyrody.

W ramach programu prowadzona jest m.in. rewitalizacja Krzywego Lasu – pomnika przyrody położonego w zachodniopomorskim Nadleśnictwie Gryfino. PGE wsparła również Biebrzański Park Narodowy, zarówno finansowo, jak i merytorycznie w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz budynku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i  informacji turystycznej w Grzędach. Pomoc otrzymał także Roztoczański Park Narodowy, gdzie realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance – pakiet edukacyjny „Poznajemy drzewa i krzewy”. W 2021 roku, PGE zaprosiła do programu „Lasy Pełne Energii” Kampinoski Park Narodowy, gdzie realizowane będą projekty środowiskowe i edukacyjne, a także Wolontariat Pracowniczy PGE.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Wpis został opublikowany 2 lis 2021 w następujących kategoriach: CSR w energetyce. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć