Ciepłownictwo

Spotkanie plenerowe dot. Parku Zielonej Energii

Na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, spółki miejskiej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu, budowę oraz eksploatację Parku Zielonej Energii odbyło się spotkanie plenerowe dla radnych Rady Miasta oraz przedstawicieli Rad Dzielnic z Gliwic. 

Spotkanie plenerowe dotyczyło przedstawienia głównych założeń i parametrów technicznych Parku Zielonej Energii, czyli nowego bloku z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców Gliwic. Podczas spotkania Krzysztof Szaliński, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych PEC-Gliwice, oprowadził gości po terenie istniejącej już ciepłowni oraz przedstawił najważniejsze założenia projektu i kluczowe korzyści dla mieszkańców miasta. Do najważniejszych należą m. in.: pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz stabilizacja cen produkowanego ciepła. Inwestycja będzie kluczowym elementem gospodarki obiegu zamkniętego miasta Gliwice.  

– Będzie to bardzo wartościowa inwestycja spełniająca wszelkie europejskie normy. Park Zielonej Energii pozwoli na nieuciążliwe dla mieszkańców zagospodarowanie odpadów, które staną się paliwem wykorzystywanym w specjalnie zaprojektowanym i nowoczesnym bloku. Dzięki temu otrzymamy dodatkową energię elektryczną i ciepło, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejsz się – podkreśla dr hab. inż. Adam Michczyński, Radny Rady Miasta Gliwice, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Podczas spotkania zaprezentowano także dokładną lokalizacje inwestycji. Park Zielonej Energii będzie powstawał na terenie należącym do PEC-Gliwice. Jest to teren przemysłowy, zlokalizowany w bliskiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych: autostrady A1, Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej E30 oraz poza terenami chronionymi przyrodniczo.

– Inwestycja jest potrzebna, a wręcz niezbędna dla Gliwic. Projekt budowy Parku Zielonej Energii oceniam jako bezpieczny dla mieszkanów i środowiska – podkreśla Jerzy Zieleń, Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Sośnica i mieszkaniec Sośnicy.

PEC Gliwice planuje rozpoczęcie budowy Parku Zielonej Energii w 2023 r., obecnie trwa proces pozyskiwania zgód środowiskowych. Planowany termin oddania instalacji do użytku to koniec 2026r. lub początek 2027 r. PEC-Gliwice będzie nadzorowało proces budowy oraz odpowiadało za eksploatację obiektu.

Pakiet informacji na temat inwestycji jest dostępny na profilu Parku Zielonej Energii na Facebooku oraz na dedykowanej stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.parkzielonejenergii.pl. W listopadzie zapraszamy także do śledzenia kanału Parku Zielonej Energii na YouTube.

Źródło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Działy

Reklama