Edukacja

Minister Kurtyka spotkał się z uczestnikami programów stażowych „Energia dla Przyszłości” i „Klimat dla Przyszłości”

„W ramach programów stażowych resortu klimatu i środowiska stażyści mają doskonałą okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz merytorycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów z obszarów klimatu oraz energii”- powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, 25 października 2021 r., podczas spotkania z uczestnikami programów „Energia dla przyszłości” i „Klimat dla przyszłości”, organizowanych przez ministerstwo, PGE S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz PSE S.A.

Jak podkreślił minister Kurtyka, podejmując staż w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i dużych podmiotach sektora energetycznego, młodzi ludzie mają wyjątkową okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, a najlepsi będą mogli także znaleźć satysfakcjonujące miejsce pracy.

– Dzięki programom stażowym „Energia dla Przyszłości” i „Klimat dla Przyszłości” jest wzmocnienie zaplecza kadrowego sektora energetycznego i sektora klimatu oraz zachęcenie stażystów do pracy w tych obszarach, jak również intensyfikowanie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi – podkreślił Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka.

Program stażowy „Energia dla Przyszłości”

Program trwa 12 miesięcy. Dotychczas zrealizowanych zostało pięć edycji programu, a obecnie od października br. jest realizowana szósta edycja. W obecnej edycji programu bierze udział 21 stażystów.

Program stażowy „Klimat dla przyszłości”

Program trwa 12 miesięcy. Organizowany jest we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Klimatu i Środowiska. W październiku br. skończy się pierwsza edycja programu, w której bierze udział 26 stażystów.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama