Ciepłownictwo » Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze…

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.

14 wrz. 2021 Brak komentarzy Share 'Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.' on Facebook Share 'Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.' on Email Share 'Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.' on Print Friendly

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 189 mln zł, czyli o 23% niższy, niż w tym samym okresie w r. ub. (246 mln zł). Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 83 mln zł, czyli o 39% niższy niż w analogicznym okresie ub. r. (136 mln zł). Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 71 mln zł i były wyższe o 32%, niż w tym samym okresie ub. r. W okresie 6 miesięcy 2021 r. Grupa sprzedała 1 378 GWh energii elektrycznej i 6 936 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 689 GWh energii elektrycznej i 6 121 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 189 mln zł i był o 23% niższy niż rok temu. Zysk netto wyniósł po pierwszym półroczu 83 mln zł, czyli o 39% mniej niż rok wcześniej. Niższy wynik finansowy to efekt niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 97 mln zł z powodu braku dodatkowych przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (zdarzenie jednorazowe, które miało miejsce w okresie porównywalnym).

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne Grupy po pierwszym półroczu 2021 r., miał wpływ przede wszystkim wyższy wolumen sprzedaży ciepła o 13%, wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej o 18% oraz wyższe ceny sprzedaży ciepła.

Korzystne warunki atmosferyczne wpłynęły na zwiększenie produkcji ciepła, co przy wyższych taryfach dało wzrost wyniku na sprzedaży Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. o 33 mln zł.

Wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 o 19 mln zł to efekt niższego wolumenu darmowych uprawnień oraz nieco wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 (transakcje forward zakontraktowane w latach 2018-2021). Gwałtownie rosnące rynkowe ceny uprawnień do emisji CO2 zaobserwowane w I półroczu 2021 będą odzwierciedlone w kosztach Grupy w kolejnych okresach. 

– Istotnym wydarzeniem dla Spółki w I półroczu 2021 r. było podpisanie 23 czerwca 2021 r. umowy na budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica) pomiędzy KOGENERACJĄ a konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum. Realizacja tego projektu pozwoli w dłuższej perspektywie na realne obniżenie kosztów związanych z emisją CO2 – mówi Andrzej Jedut, Prezes Zarządu KOGENERACJI. 

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Wpis został opublikowany 14 wrz. 2021 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć