Elektroenergetyka » Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody…

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

26 lipiec 2021 Możliwość komentowania Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa została wyłączona Share 'Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa' on Facebook Share 'Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa' on Email Share 'Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa' on Print Friendly
Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222) operatorzy systemów przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (dalej: CCR Hansa) opracowali i przedłożyli do zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne CCR Hansa metodę wyznaczania zdolności przesyłowych CCR Hansa (dalej: CCM Hansa). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) decyzją z dnia 15 grudnia 2018 r. znak: DRR.WRE.7128.47.2017.PSt zatwierdził metodę.

Pismem z dnia 4 września 2020 r. Prezes URE wezwał PSE S.A. do przedłożenia do zatwierdzenia zmienionej CCM Hansa. W dniu 18 lutego 2021 r. PSE S.A. odpowiedziały na wezwanie przedkładając CCM Hansa uwzględniającą zmiany wskazane w wezwaniu.

W związku z powyższym, Prezes URE w dniu 19 maja 2021 r. decyzją znak: DRR.WAR.744.5.2021.BPe zatwierdził zmienioną CCM Hansa. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

Pliki do pobrania: CCM Hansa

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wpis został opublikowany 26 lipiec 2021 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć