OZE

Enea Operator i PSES będą ściśle współpracować na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) i Enea Operator nawiązały ścisłą współpracę, której ważnym elementem będzie wypracowanie i promowanie wzajemnych dobrych praktyk dotyczących między innymi przyłączania wytwórców OZE. Współpraca obejmie również wymianę doświadczeń oraz usprawnienie procesu przyłączeniowego.

Skala zainteresowania przyłączaniem wytwórców energii ze źródeł odnawialnych do sieci dystrybucyjnej charakteryzuje się niespotykaną dotąd dynamiką i jest to trend stale wzrastający. Tylko w pierwszych 5 miesiącach 2021 r. moc wynikająca ze złożonych przez wytwórców OZE wniosków o przyłączenie do sieci Enei Operator jest prawie 6 razy większa niż w analogicznym okresie 2020 r. (1 895 MW w 2020 r. i 11 141 MW w 2021 r.).

­– Dla zobrazowania skali mogę powiedzieć, że jest to aż 3 razy więcej niż wynosi maksymalne zapotrzebowanie na moc wszystkich odbiorców Enei Operator. To oczywiście jest wielkie, organizacyjne wyzwanie i chcemy, aby współpraca z przedsiębiorcami zainteresowanymi OZE była coraz lepsza. Bardzo się cieszę, że odbyliśmy konstruktywne rozmowy z zarządem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, wierzę że przyczynią się one do wypracowania dobrych praktyk po obu stronach – powiedział Marek Rusakiewicz, Prezes Enei Operator.

– W chwili obecnej mierzymy się w całej Polsce z trzema podstawowymi problemami w zakresie przyłączania do sieci nowych instalacji OZE większych niż mikroinstalacje. Po pierwsze z ilością wniosków o przyłączenie, następnie realizacją punktów przyłączeniowych przez operatorów i wreszcie z przyłączaniem do sieci wybudowanych już instalacji. Jako PSES szczególnie zależy nam na usprawnieniu prac związanych z tymi ostatnimi zagadnieniami. W całej Polsce mamy obecnie kilkaset wybudowanych farm słonecznych czekających na przyłączenie. Cieszy, że do tego zagadnienia – kluczowego zresztą dla powodzenia systemu aukcyjnego – tak poważnie podszedł zarząd Enei Operator, a wspólne działania na pewno doprowadzą do usprawnienia tego procesu. Liczymy, że na podobne kroki zdecydują się również osoby decyzyjne w innych OSD – powiedział Paweł Konieczny, Członek Zarządu PSES.

Obie strony zobowiązały się do systematycznej komunikacji, a także częstszej wymiany informacji. Dodatkowo Enea Operator i PSES będą wspólnie pracowały nad uproszczeniem, w miarę możliwości, procedur procesu przyłączania wytwórców OZE do sieci dystrybucyjnej oraz wprowadzeniem i promowaniem wzajemnych dobrych praktyk.

Enea Operator chce być aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej kraju, między innymi poprzez stymulowanie rozwoju OZE w północno-zachodniej części Polski. Od wielu lat spółka modernizuje i rozbudowuje swoje sieci, dostosowując infrastrukturę do rosnącego zainteresowania inwestorów branżą odnawialnych źródeł.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama